Azjaci wierzą, iż swój sukces

"Azjaci wierzą, iż swój sukces ekonomiczny zawdzięczają w znacznej mierze rodzimej kulturze, górującej nad dekadencką kulturą Zachodu."

  • Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)
  • Samuel P. Huntington (1927-2008)