Co powoduje kryzys?

Fatalne jest psychologiczne oddziaływanie kryzysu. Kryzys obezwładnia nas, napełnia pesymizmem, paraliżuje wolę, pozwala na bezczynność, na nie-działanie i  nie-myślenie. Kryzys wyjaławia nas, pogrąża w apatii w zracjonalizowanym minimalizmie.

  • Lapidarium II (1980-2006)
  • Ryszard Kapuściński (1932-2007)