Cywilizacje zaczynają chylićz

"Cywilizacje zaczynają chylić się ku upadkowi, kiedy przestają wykorzystywać nadwyżkę w celach innowacyjnych."

  • Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)
  • Samuel P. Huntington (1927-2008)