Człowiek, społeczeństwo, państwo

Żyjemy w świecie pędzącym do przodu z ciągle wzrastającą prędkością. W błyskawicznym tempie zmienia się nasze otoczenie. Naukę rozpoczynałem w państwie totalitarnym. Na studiach w Niemczech i we Francji byłem stypendystą z biednego kraju. Od 1999 roku restrukturyzowałem na zlecenie zagranicznych inwestorów sprywatyzowane polskie państwowe molochy. W 2004 roku wprowadzałem polskie firmy na wspólny rynek Unii Europejskiej. W ostatnich latach zajmuję się transferem do Europy pracowników z Indii, Nepalu i innych krajów azjatyckich. Jeszcze miesiąc temu siedziałem na naradzie w Stambule i debatowałem na temat zatrudnienia w polskiej spółce kierowców tureckich, którzy mieliby prowadzić holenderskie ciężarówki na trasie z Grecji do Iranu. Moja praca polega głównie na obronie przedsiębiorców przed urzędnikami i przed opresyjnym aparatem państwowym. Polskim i obcym. Firmy, którym pomagam funkcjonują w określonym środowisku społecznym oraz w nowym układzie politycznym w Europie. Postanowiłem zebrać Myśli Przewodnie dotyczące człowieka, społeczeństwa i państwa.

Zobacz osobisty wstęp Tomasza Majora:

456 stron

Formularz zamówienia