Cztery czynniki

Cztery czynniki – formacje, siła, zmiany i strategiczna nierównowaga sił – stosuje się w wojskowości.

  • Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)
  • Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.)