Czyż można dawać dobre rady i proponować strategie, jeśli ignoruje się trzy kluczowe siły napędzające obecną rewolucję bogactwa

Czyż można dawać dobre rady i proponować strategie, jeśli ignoruje się trzy kluczowe siły napędzające obecną rewolucję bogactwa – radykalne zmiany w naszych odniesieniach do czasu, przestrzeni i, przede wszystkim, wiedzy?

  • Rewolucyjne Bogactwo
  • Alvin Toffler
  • Heidi Toffler