Generalnie nawiązanie walki wymaga klasycznych posunięć

Generalnie nawiązanie walki wymaga klasycznych posunięć, a zwycięstwo – nieklasycznych. Ci, którzy wykonują posunięcia nieklasyczne, są niestrudzeni jak Niebo i nieograniczeni jak rzeki Jangcy i Żółta. Jak słońce i księżyc mają swój koniec i odradzają się na nowo. Jak cztery pory roku odchodzą i pojawiają się na nowo.

  • Sztuka Wojny (VI w p.n.e.)
  • Sun Tzu (544 p.n.e. - 496 p.n.e.)