Interes własny jednostek

Wszystkie przypadki zachowania altruistycznego w świecie zwierzęcym należy objaśniać w kategoriach interesu własnego jednostek, które zachowanie takie wykazują.

  • Wielki Wstrząs
  • Francis Fukuyama