Istnieje sześć typów armii

Istnieje sześć typów armii skazanych na niepowodzenie: topniejąca, niezdyscyplinowana, tonąca, krucha, chaotyczna i rozgramiana. Tych sześć cech to nie klęski sprowadzone przez Niebo i Ziemię, ale przez błędy generała.

Jeżeli strategiczne siły są wyrównane, a jeden atakuje dziesięciu, to taka armię określamy mianem topniejącej.
Jeżeli żołnierze są silni, a oficerowie słabi, to określamy ją mianem niezdyscyplinowanej.
Jeżeli oficerowie są silni, a żołnierze słabi, to określamy ja mianem tonącej.
Jeżeli wyżsi oficerowie są gniewni i niesubordynowani, stają się dla siebie nawzajem wrogami, bo nie umieją powściągnąć gniewu, a generał nie zna jeszcze ich zdolności, to określamy taką armię jako kruchą.
Jeżeli generał jest słaby i brak mu surowości, dowodzi i rozkazuje mało efektywnie oficerom i żołnierzom brakuje stałych obowiązków i krzywo ustawiają szyki, to określamy ja mianem chaotycznej.
Jeżeli generał nie umie przejrzeć wroga, wystawia dużą liczbę żołnierzy przeciwko małej, atakuje silnego słabymi siłami, a armii brakuje stosownie dobranej straży przedniej, to określamy ją mianem rozgramianej.
Oto sześć cech, które tworzą Tao klęski. Każdy generał biorący odpowiedzialność za dowodzenie bezwzględnie musi się z nimi zapoznać.
 
  • Sztuka Wojny (VI w p.n.e.)
  • Sun Tzu (544 p.n.e. - 496 p.n.e.)