Jeżeli demografia

"Jeżeli demografia rozstrzyga o losie społeczeństw, ruchy ludności stanowią siłę napędową historii."

  • Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)
  • Samuel P. Huntington (1927-2008)