Kto przemawia z uległością

Kto przemawia z uległością, a wzmaga przygotowania do walki, będzie atakował. Kto przemawia wojowniczo i pochopnie rusza naprzód, ten się wycofa.

Kto pragnie pokoju, a nie stawia żadnych warunków, ten przygotowuje podstęp.
Ten, którego żołnierze uciekają, a on mimo to formuje armie w szeregi, działa według wcześniej opracowanego planu.
Kto często udziela nagród, jest w głębokiej rozpaczy. Kto często zadaje kary, ma poważne trudności. Kto najpierw jest brutalny, a potem boi się mas, okazuje szczyt głupoty.
 
  • Sztuka Wojny (VI w p.n.e.)
  • Sun Tzu (544 p.n.e. - 496 p.n.e.)