Magia Podróży

Gdy kilka lat temu robiłem podsumowanie dziesięciu lat mojej pracy zawodowej i mojego życia w tym czasie, uderzyło mnie spostrzeżenie, że jedynymi wspomnieniami, które trwale zostały mi w pamięci, są wspomnienia z podróży. Ani jeden z wielu spektakularnych sukcesów zawodowych, ani jedna prestiżowa sprawa, którą się zajmowałem, nie pozostawiły tak wyraźnego śladu, jak wiele podróży i przygód z nimi związanych.

Zobacz osobisty wstęp Tomasza Majora:

88 stron

Formularz zamówienia