Mielizny

Nowoczesne media wykorzystałem do tego, by pracować dużo mniej, ale za to o wiele wydajniej i o wiele lepiej. Jednocześnie jestem przekonany, że nowoczesne media są ogromnym złodziejem czasu. Dehumanizują one życie społeczne oraz powodują … samotność i wyobcowanie, a w wielu przypadkach zdziczenie. Zebrane przeze mnie Myśli Przewodnie potwierdzają moje spostrzeżenia.

Zobacz osobisty wstęp Tomasza Majora:

264 strony

Formularz zamówienia