To nie islamski fundamentalizm

"To nie islamski fundamentalizm stanowi problem dla Zachodu, lecz islam, odmienna cywilizacja, której przedstawiciele są przekonani o wyższości swojej kultury i mają obsesję na punkcie własnej słabości. Dla islamu problemem nie jest CIA ani amerykański Departament Obrony, lecz Zachód, odmienna cywilizacja, przekonana o wyższości swojej kultury i o tym, że przeważająca, choć słabnąca potęga zobowiązuje do szerzenia tej kultury na całym świecie. To właśnie te czynniki podsycają konflikt między islamem a Zachodem."

  • Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)
  • Samuel P. Huntington (1927-2008)