Nowe obowiązujące słowa

Nowe obowiązujące słowa to mit, fantazja i iluzja.

  • Wiek dostępu
  • Jeremy Rifkin