Nowe relacje

„Wiedza”, „rewolucyjne bogactwo”, „gospodarka sieciowa, ponowożytna i nadsymboliczna”, „trzecia fala”, „informacja”, „szybkość”, „technologia”, „indywidualizacja”, „tymczasowość”, „dostęp”, „elast-firma” i „firmy postbiurokratyczne”, „kwalifikacje helikopterowe”, „innowacja”, „interaktywność”, „mobilność”, „zamienność”, „kompatybilność”, „wszechobecność”, „globalizacja” i „hiperpowiązania”. - Oto pojęcia, do których każdy, kto prowadzi jakikolwiek biznes, musi się trwale przyzwyczaić. Inaczej zostanie zmieciony z powierzchni ziemi przez nową erę gospodarki XXI wieku.

Postanowiłem zebrać Myśli Przewodnie dotyczące nowych relacji biznesowych, nowego świata ekonomii, w który wkraczamy. Z każdą z tych myśli w sposób głęboki się identyfikuję. Każdą z tych myśli traktuję jako ważny drogowskaz dla mnie, moich bliskich i przyjaciół, którzy prowadzą jakiś biznes. Wiele z nich, zanim się na nie natknąłem, w sposób nieświadomy wdrażałem w mojej pracy. To jeden z trzech najważniejszych zbiorów Myśli Przewodnich.

Zobacz osobisty wstęp Tomasza Majora:

292 strony

Formularz zamówienia