Państwo Izrael nie wytrzyma nawet jednego dnia bez znacznej pomocy choćby jednego przyjaznego supermocarstwa

„Państwo Izrael nie wytrzyma nawet jednego dnia bez znacznej pomocy choćby jednego przyjaznego supermocarstwa – włączając w to odstraszanie wrogiego supermocarstwa. Kto o tym zapomina, igra z ogniem. Taka pomoc z zewnątrz nie jest żadnym luksusem ani też kaprysem jakichś mięczaków, pragnących koniecznie podlizać się nie-Żydom. Pomoc z zewnątrz jest warunkiem koniecznym dla istnienia małego państwa, które ma wielkich i potężnych wrogów.”

  • Na ziemi Izraela
  • Amos Oz