Pierwsze wrażenie

To, co wywarło pierwsze wrażenie, wydaje się w pewnym sensie niezniszczalne.

  • Cyt. za R. Kapuściński, Lapidarium IV (1980-2006)
  • Montesquieu (1689-1755)