Postrzegają kulturę Zachodu

"Postrzegają kulturę Zachodu jako materialistyczną, skorumpowaną, dekadencką
i niemoralną. W ich pojęciu jest ona także uwodzicielska, stąd coraz większy nacisk kładą na stawianie oporu jej wpływom na ich styl życia. W coraz większym stopniu muzułmanie krytykują Zachód, nie tyle za wyznawanie ułomnej, błędnej religii, będącej pomimo to „Religią Księgi”, ale za niewyznawanie żadnej religii. W ich oczach zachodni sekularyzm, areligijność i biorąca się stąd amoralność są gorsze od zachodniego chrześcijaństwa, które ją zrodziło."

  • Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)
  • Samuel P. Huntington (1927-2008)