Powiększcie fortyfikacje

Powiększcie fortyfikacje i wzmocnijcie determinację wojska. Zjednoczcie masy w prostym ordynku. Unikajcie nieprzyjaciela i skłaniajcie go do arogancji.  Zwódźcie go i męczcie. Atakuj, gdy nieprzyjaciel nie jest przygotowany i nacieraj, kiedy się tego nie spodziewa.

 
  • Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)
  • Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.)