Praca

Podczas piętnastu lat mojej pracy zawodowej rynek pracy uległ ogromnej przemianie. Jesteśmy świadkami bezprecedensowego w dziejach historii ścierania się dwóch tendencji: forsowanej w niektórych krajach Europy kontynentalnej i w Skandynawii tendencji do pogłębienia wagi prawa pracy, znaczenia związków zawodowych i uprawnień pracowniczych oraz zyskującej w skali globalnej coraz większą popularność tendencji odchodzenia od klasycznych stosunków pracy i tym samym prekaryzacji pracy.
Zebrane Myśli Przewodnie pokazują nam kierunki zmian rynku pracy i pracy w życiu każdego z nas. XXI wiek przynosi nam nową jakość pracy i nowy kształt stosunków pracy. Nie pozostanie to bez wpływu na życie nasze i naszych bliskich.

Zobacz osobisty wstęp Tomasza Majora:

188 stron

Formularz zamówienia