Pracując dla samych dóbr

"Pracując dla samych dóbr materialnych budujemy sobie więzienie. Zamykamy się samotnie ze złotem rozsypującym się w palcach, które nie daje nam nic, dlaczego warto byłoby żyć."

  • Ziemia planeta ludzi (1939)
  • Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)