Alvin Toffler

 • Otóż do dzisiaj myślenie w Unii Europejskiej wciąż zdominowane jest przez kluczowe zasady industrializacji, takie jak standaryzacja, koncentracja, maksymalizacja skali i centralizacja. A zatem wraz z odchodzeniem od masowości i wdrażaniem demasyfikacji w gospodarkach opartych na wiedzy, a zarazem wobec coraz większej różnorodności społecznej i kulturalnej. Europa homogenizuje odrębności narodowe. Unia Europejska chętnie mówi o tym, jak ważna jest różnorodność, jednakże w praktyce nieustannie „harmonizuje” wszystko – od podatków poprzez kosmetyki po podania o pracę i przepisy ruchu drogowego. Co gorsza, ujednolicając z zasady wszystko, na ogół wybiera najtrudniejsze i najmniej elastyczne wersje spośród tych, które są dostępne.

  Sukces w zaawansowanych gospodarkach intelektualnych wymaga od biznesu i organizacji rządowych coraz większej elastyczności. Unia Europejska jednak specjalizuje się w narzucaniu sztywnego, kompleksowego sterowania – nawet w odniesieniu do budżetów i decyzji finansowych państw członkowskich.

  Alvin Toffler, Heidi Toffler "Rewolucyjne Bogactwo"
 • Ultranowoczesne firmy wymuszają na innych, by dotrzymywały im kroku. Nawet małe firmy – niezbyt zaawansowani technologicznie dostawcy, zmuszeni są przez swych klientów do dostosowywania się i przebudowywania własnych systemów informatycznych, komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej, korzystania z Internetu, aby połączyć się z siecią klienta, przeprowadzania transakcji biznesowych elektronicznie i  prowadzenia więcej badań. Innymi słowy: zdematerializuj się lub giń!                                                                                                   Mądre firmy, które chcą przetrwać, systematycznie przestawiają się na produkcję wytwarzającą coraz wyższą i wyższą wartość dodaną. A taka strategia niemal zawsze rodzi zwiększone zapotrzebowanie na dane, informacje, wiedzę i inne wartości niematerialne.

  Alvin Toffler, Heidi Toffler "Rewolucyjne Bogactwo"
 • Czyż można dawać dobre rady i proponować strategie, jeśli ignoruje się trzy kluczowe siły napędzające obecną rewolucję bogactwa – radykalne zmiany w naszych odniesieniach do czasu, przestrzeni i, przede wszystkim, wiedzy?

  Alvin Toffler, Heidi Toffler "Rewolucyjne Bogactwo"
 • Nie możemy wykluczyć wojny i towarzyszącego jej terroru – najbardziej widocznych czynników deglobalizacji. Jedno i drugie mogą fizycznie zniszczyć infrastrukturę energetyczną i transportową, które wszak są niezbędne dla przemieszczania i relokacji ropy naftowej, gazu, surowców, produktów gotowych i innych rzeczy. Mogą też wywołać ucieczkę kapitału czy fale uchodźców, których nie powstrzymają żadne granice. I wojna, i terror wezmą na cel infrastrukturę informatyczną – kluczową dla funkcjonowania gospodarek zaawansowanych intelektualnie.                                                                                                                  Niestety przyszłość najprawdopodobniej przyniesie nam sporą dozę destabilizacji politycznej i częste wybuchy konfliktów zbrojnych, zostawiając nie tylko zabitych i rannych na polu bitwy, ale także dezintegrując to, co już udało się zintegrować.

  Alvin Toffler, Heidi Toffler "Rewolucyjne Bogactwo"
 • Masowa edukacja dziś wydaje się określeniem cokolwiek pejoratywnym, jednak niegdyś była ona de facto znakiem postępu wobec realiów przedindustrialnych, kiedy o, w zasadzie, jedynie niewielki odsetek dzieci miał styczność ze szkołą, zaś analfabetyzm i brak umiejętności liczenia były zjawiskiem powszechnym wśród ubogiej ludności. Dzięki temu wiele pokoleń amerykańskich dzieci, w warunkach utrwalonego industrializmu, uczęszczało do szkół, a nie do wykorzystujących je już od maleńkości fabryk.

  Alvin Toffler, Heidi Toffler "Rewolucyjne Bogactwo"
 • Coraz lepsze technologie zmniejszą przewagę kosztową produkcji masowej, sprawiając, że kompromisowe wyjście, jakim było dopasowanie masowych produktów do potrzeb konsumentów, stanie się anachronizmem, ponieważ niemal bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów dostępna będzie autentyczna personalizacja produktów.

  Rynki będą zatem rozdrabniały się na coraz węższe, coraz bardziej tymczasowe i wymagające coraz więcej wiedzy segmenty. Odmasowienie będzie się rozpowszechniać wszędzie tam, gdzie jest klasa średnia lub kultura faworyzująca indywidualność wobec stadnej uniformizacji.

  Alvin Toffler, Heidi Toffler "Rewolucyjne Bogactwo"
 • Bogactwo przede wszystkim jest nagromadzeniem możliwości

  Alvin Toffler, Heidi Toffler "Rewolucyjne Bogactwo"
 • W coraz to nowych filmach i programach telewizyjnych mówi się młodym widzom to, co tak bardzo pragną usłyszeć: że dorośli to nadęci idioci, że nie ma nic zdrożnego w tym, by być ,,głupim i głupszym”, że ,,nie potrzebujemy tej całej edukacji”, że bycie ,,złym” jest dobre i że seks, w niezliczonych wariacjach, odbywa się lub powinien się odbywać na okrągło i non- stop.

  Alvin Toffler, Heidi Toffler "Rewolucyjne Bogactwo"
 • Dzisiejszy system tworzenia bogactwa oparty na wiedzy podważa samą koncepcję własności, a wraz z nią – także i kapitalizm.

  Alvin Toffler, Heidi Toffler "Rewolucyjne Bogactwo"
 • Integrując się szybciej , nie zdołamy się zaczepić przeciwko ,,wirusom”, desynchronizacji ulegają dwa procesy – przygotowań do globalnej epidemii , która może wysłać całe kraje wstecz, na łeb na szyję, wprost ku protekcjonizmowi finansowemu. Ich gorączkowe reakcje mogą polegać na odstraszaniu inwestycji zagranicznych, odbudowywaniu barier handlowych, drastycznej rekonstrukcji wzorców eksportu i importu czy na relokacji biznesu, miejsc pracy i kapitału na świecie. Mówiąc krótko: na odwracaniu aktualnego kierunku przemian.

  Alvin Toffler, Heidi Toffler "Rewolucyjne Bogactwo"
 • Rewolucyjna gospodarka sprawi, że wiele nowych produktów i usług przybierze silnie zindywidualizowaną formę, a zatem przyniesie większą różnorodność .  Podobnie rzecz będzie się miała z pracą : coraz większej jej różnorodności towarzyszyć będą coraz to bardziej indywidualne harmonogramy w coraz to bardziej rozrzuconych lokalizacjach. Jednocześnie zauważymy rosnącą rozmaitość modeli rodziny, co doprowadzi do tego, że coraz więcej dzieci o silnych indywidualnościach, o zróżnicowanych przeżyciach z okresu dorastania – coraz mniej będzie miało ze sobą wspólnego.

  Alvin Toffler, Heidi Toffler "Rewolucyjne Bogactwo"
 • Cała debata publiczna na temat światowej nędzy zamulona jest brakiem zdecydowania: czy naszym celem jest zminimalizowanie absolutnego ubóstwa, czy też zasypywanie przepaści między bogatymi i biednymi.

  Możemy zasypać tę przepaść, doprowadzając do zubożenia ludzi zamożnych, ani odrobinę przy tym nie odnosząc standardów życiowych tych, którzy cierpią biedę. Bywało wręcz przeciwnie: rewolucja przemysłowa gwałtownie poszerzyła tę przepaść, choć przy okazji ograniczyła też rozmiary biedy. Próby poprawy losu wszystkich w równym stopniu każdorazowo kończą się klapą. Celem naczelnym powinna być poprawa warunków życia ponad poziom ubóstwa absolutnego, bez względu na to czy relatywna przepaść poszerza się, czy też nie.

  Alvin Toffler, Heidi Toffler "Rewolucyjne Bogactwo"
 • Niemal niezauważalną konsekwencją tej rosnącej indywidualizacji produktów jest równoległa indywidualizacja cen na rynku – czyli odejście od stałych, standardowych cen za standardowe produkty i przejście w kierunku wiązanych lub negocjowalnych cen za ten sam towar.

  Alvin Toffler, Heidi Toffler "Rewolucyjne Bogactwo"
 • We wszystkich sektorach społeczeństwa – prywatnym, publicznym i obywatelskim – potrzebować będziemy całkowicie nowych modeli organizacyjnych: dziwnych kombinacji sieci w ramach biurokracji, biurokracji w obrębie sieci, organizacji matrycowej, organizacji na tyle elastycznych, by podwoić lub zmniejszyć o połowę swą wydajność z dnia na dzień, organizacji zdolnych przetrwać kształtowanie czasowych ,,koalicji ludzi dobrej woli” nastawionych na osiągnięcie konkretnego celu.

  Alvin Toffler, Heidi Toffler "Rewolucyjne Bogactwo"
 • A w miarę rozwoju systemu bogactwa opartego na wiedzy dążymy do przyszłości, w której więcej ludzi będzie ,,pracowało”, ale mniej ludzi będzie miało ,,pracę”. Przekonamy się o tym już wkrótce. Zmiany te drastycznie odmienią stosunki pracy. Działy kadr, legislację i cały rynek pracy. Jest to zła wiadomość dla związków zawodowych – takich, jakie dziś znamy

  Alvin Toffler, Heidi Toffler "Rewolucyjne Bogactwo"
 • W gospodarce trzeciej fali poszukiwani i cenieni będą innego typu pracownicy: myślący, krytyczni, twórczy i gotowi do podjęcia ryzyka. Takich ludzi nie można dowolnie zastępować, gdyż o ich wartości decyduje indywidualność.

  Alvin Toffler, Heidi Toffler "Budowa Nowej Cywilizacji", "Polityka trzeciej fali"
 • Tymczasem, stwierdziwszy rozpowszechniony głód przynależności do społeczności i kontaktów towarzyskich, firmy takie jak Starburcks i Borders promują się jako miejsca, gdzie ludzie mogą się spotkać. Czymże innym są te kafejki, jeśli nie reinkarnacją środkowoeuropejskich kawiarni z dawnych czasów? Tyle że dzisiaj zapewniają też bezprzewodową łączność szerokopasmową z Internetem, dzięki czemu za pomocą własnego laptopa można komunikować się ze światem sącząc Frappuccino. Wszystkie te wysiłki mają złagodzić ból samotności spowodowany w dużym stopniu załamaniem się znanych nam instytucji, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu zapewniały samotnym sercom miejsca, kontakty i poczucie wspólnoty.

  Alvin Toffler, Heidi Toffler "Rewolucyjne Bogactwo"
 • A zatem prawdziwe pytanie, wobec którego stajemy, brzmi następująco: czy trwający od dziesięcioleci proces re-globalizacji zatrzymuje się właśnie na chwilę, dla złapania oddechu? A może raz jeszcze gwałtownie się odwróci i cofnie? Czy – mimo coraz większej mobilności zakładów przemysłowych oraz bezpośrednich inwestycji zagranicznych, mimo Internetu i cyberprzestrzeni, mimo masowych migracji – zbliżamy się właśnie do kolejnego historycznego zwrotu od re-globalizacji do de-globalizacji?

  Alvin Toffler, Heidi Toffler "Rewolucyjne Bogactwo"
 • W Ameryce nowy sposób życia, którego podstawą jest rewolucyjne bogactwo, wciąż dopiero się kształtuje. Znajduje swój wyraz w błyskawicznych zmianach pracy, rozgłosie i blichtrze, szybkości, komercjalizmie, rozrywce 24/7, szybkości, czystszym powietrzu, coraz większej ilości brudów w telewizji, podupadłych szkołach, szybkości, niesprawnym systemie opieki zdrowotnej i dłuższym i dłuższym życiu, znowu w szybkości, idealnym lądowaniu na Marsie, natłoku informacji, złożoności nadmiaru, mniejszym nasileniu rasizmu, hiperdietach i hiperdzieciakach. Aha i jeszcze w jednym: szybkości, oczywiście!

  Alvin Toffler, Heidi Toffler "Rewolucyjne Bogactwo"
 • Organizacje drugiej fali przejmują na siebie z czasem coraz więcej funkcji i obrastają tłuszczem. Organizacje trzeciej fali zamiast dodawać sobie funkcji, redukują ich liczbę i dzięki temu stają się smuklejsze i bardziej zwinne. U progu ery lodowcowej mają zdecydowaną przewagę nad dinozaurami. Te pierwsze nie mogą przeciwstawić się pokusie integracji poziomej:  jeśli chcesz produkować samochody, to musisz wydobyć rudę, dostarczyć ją do huty, wytopić stal i tę dostarczyć do fabryki aut. Natomiast przedsiębiorstwa trzeciej fali możliwie jak najwięcej zadań zlecają na zewnątrz, czasami mniejszym i bardziej wyspecjalizowanym firmom, czy wręcz pojedynczym wykonawcom, którzy potrafią uporać się z danym problemem szybciej, lepiej i taniej. Wielkość przedsiębiorstwa jest więc z rozmysłem zredukowana do granic możliwości, jego personel zminimalizowany, zadania realizowane w różnych miejscach, co sprawia, że sama instytucja staje się ,,centrum kontraktowym

  Alvin Toffler, Heidi Toffler "Budowa Nowej Cywilizacji", "Polityka trzeciej fali"

Strony