Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)

 • "Dopiero wtedy oddychamy, kiedy jesteśmy związani z naszymi braćmi wspólnym celem znajdującym się poza nami, a doświadczenie uczy, że kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, ale patrzeć razem w tym samym kierunku."

  Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) "Ziemia planeta ludzi (1939)"
 • Wolnym może być tylko ktoś kto do czegoś dąży. A zatem uwolnić tego człowieka znaczyłoby obudzić w nim pragnienie i wskazać drogę do studni. Wówczas dopiero stanęłaby przed nim perspektywa sensownego działania.

  Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) "Nocny lot (1931)"
 • ,,Uśmiech często bywa najistotniejszy. Jest zapłatą, nagrodą. Ożywczą siłą. Bez niego chylimy się ku śmierci.”

  Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) "List do Zakładnika (1943)"
 • ,,Nigdy bardziej nie kochałem swego domu niż na Saharze. Nigdy mężczyźni nie byli bliżej swych ukochanych niż marynarze bretońscy, którzy pokonując przylądek Horn w XVI wieku, zmagali się z nawałem przeciwnych wiatrów. Ledwie wypłynąwszy, już gotowali się do powrotu, potężnymi dłońmi wciągając żagle na maszty.”

  Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) "List do Zakładnika (1943)"
 • W życiu nie ma rozwiązań. Jest tylko działanie sił. Te siły trzeba umieć stworzyć, a rozwiązanie samo przyjdzie.

  Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) "Nocny lot (1931)"
 • Przygoda polega na bogactwie powiązań, jakie stwarza, problemów, jakie stawia, dzieł, które dzięki niej powstają. Aby zmienić w przygodę zwykłą grę w orła czy reszkę, nie wystarczy zaryzykować w niej życia. Wojna nie jest przygodą. Wojna jest chorobą. Jak tyfus.

  Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) "Nocny lot (1931)"
 • "Pracując dla samych dóbr materialnych budujemy sobie więzienie. Zamykamy się samotnie ze złotem rozsypującym się w palcach, które nie daje nam nic, dlaczego warto byłoby żyć."

  Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) "Ziemia planeta ludzi (1939)"
 • ,,Ktokolwiek poznał życie na pustyni, gdzie pozornie wszystko jest samotnością i  ogołoceniem, wspomina owe lata z rozrzewnieniem jako najpiękniejsze w swoim życiu.”

  Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) "List do Zakładnika (1943)"
 • "Noc lotu i jej gwiazd tysiące, spokój, kilka godzin poczucia pełni człowieczeństwa – tego się nie kupuje za pieniądze. Ten świat jakby nowo narodzony po trudnym etapie, drzewa, kwiaty, kobiety, te uśmiechy świeżo zabarwione przez życie, które świt nam zwrócił, ta harmonia rzeczy drobnych – czekająca nas nagroda, tego się nie kupuje za pieniądze."

  Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) "Ziemia planeta ludzi (1939)"
 • ,,Nawet ustrój totalitarny zezwala człowiekowi na zaspokajanie potrzeb materialnych. Człowiek jednak to nie tuczne bydło. Komfort i dobrobyt nie wystarczą, by go zadowolić. Wychowano nas w szacunku dla człowieka, dlatego też tak wielkie znaczenie mają dla nas zwykłe spotkania, które niekiedy przemieniają się we wspaniałe święto…”

  Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) "List do Zakładnika (1943)"
 • ,,Opieka nad chorym, przygarnięcie banity czy nawet przebaczenie niewiele są warte, jeśli nie towarzyszy im uśmiech. To on jednoczy nas ponad językami, kastami, partiami.”

  Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) "List do Zakładnika (1943)"
 • To schodzenie w dół wydaje się ostateczną klęską. Będziemy musieli brodzić w ich błocie. Powrócimy do stanu opłakanego barbarzyństwa. Tam na dole wszystko się rozkłada. Jesteśmy jak bogaci podróżni, którzy długo przebywali w kraju korali i palm, a teraz wracają zrujnowani do miernoty rodzinnej wsi – dzielić ze skąpą rodziną prymitywne tłuste posiłki, gorycz domowych kłótni, komorników, dokuczliwe troski pieniężne, złudne nadzieje, wstydliwe przeprowadzki, bezczelność właścicieli mieszkania, nędzę i wreszcie śmierć w cuchnącym przytułku. Tu przynajmniej śmierć jest czysta. Śmierć z lodu i ognia. Ze słońca, z nieba, z lodu i z ognia. Ale tam, w dole, to wchłonięcie przez glinę…

  Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) "Nocny lot (1931)"
 • Jest rzeczą łatwą oprzeć ład jakiejś społeczności na zasadzie poddania każdego jej członka ustalonym raz na zawsze prawom. Jest rzeczą wygodną urobić tak człowieka, by ślepo, bez protestu, poddawał się rozkazom władcy lub przepisom Koranu. Ale osiągnięcie o wiele wyższe polega na tym, by nauczyć go rządzić sobą i przez to uczynić go wolnym.

  Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) "Nocny lot (1931)"
 • W obliczu niebezpieczeństwa ciało traci swą wartość i zarazem znika jego kult. Człowiek przestaje interesować się sobą. Ważne jest tylko to, czemu służy. Jeśli umrze, nie oddzieli się, lecz połączy. Nie zgubi, lecz odnajdzie. I nie jest to bynajmniej pobożne życzenie moralisty. To prawda codzienna, najbardziej zwykła, która jedynie maskuje codzienne złudzenie.

  Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) "Nocny lot (1931)"
 • Riviere nie znosił ludzi skłonnych do zachwytów. Ci bowiem nie rozumieją świętego charakteru przygody i swymi wykrzyknikami paczą istotny jej sens, pomniejszają człowieka.

  Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) "Nocny lot (1931)"
 • Każdy obowiązek sprawia, że urzeczywistniamy się.

  Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) "Nocny lot (1931)"
 • W nocy rozum śpi, a rzeczy po prostu są. Te, które są naprawdę ważne, przybierają swój dawny kształt, ostają się destrukcyjnym analizom dnia. Człowiek składa razem kawałki i odzyskuje spokój różniącego drzewa. W dzień mogą sobie być kłótnie rodzinne, ale w nocy człowiek, co się kłócił odnajduje Miłość. Bo Miłość jest większa niż cała ta zawierucha słów. I człowiek siada przy oknie w blasku gwiazd, i czuje się znowu odpowiedzialny za dzieci, które śpią, za chleb, który trzeba przynieść do domu, za sen żony, która spoczywa obok, tak bardzo krucha i delikatna, i przemijająca. Nad miłością się nie dyskutuje. Ona jest. Niech nadejdzie noc i ukaże mi coś realnego i oczywistego, co zasługuje na miłość. Żebym mógł rozmyślać o cywilizacji o losie człowieka, o smaku przyjaźni w moim kraju. Żebym zapragnął służyć jakiejś przemożnej prawdzie, choć może jeszcze nie dającej się wyrazić…

  Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) "Nocny lot (1931)"
 • W codziennym życiu człowiek bywa ślepy na rzeczy oczywiste. Żeby je dostrzec, trzeba dopiero nacisku wyjątkowych jakichś okoliczności. Trzeba tej ulewy wzlatujących w górę świateł, tego ataku lanc, trzeba wreszcie tego trybunału zwołanego jak na sąd ostateczny. Wtedy dopiero się rozumie.

  Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) "Nocny lot (1931)"
 • "Kto staje do walki tylko z nadzieją zdobycia dóbr materialnych, nie zbierze nic, dlaczego warto by żyć."

  Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) "Ziemia planeta ludzi (1939)"