Ryszard Kapuściński (1932-2007)

 • „Z kiczu bierze się wszelkie zło ideologiczne. Totalitaryzmy, fanatyzmy, fundamentalizmy”

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium VI (1980-2006)"
 • Fatalne jest psychologiczne oddziaływanie kryzysu. Kryzys obezwładnia nas, napełnia pesymizmem, paraliżuje wolę, pozwala na bezczynność, na nie-działanie i  nie-myślenie. Kryzys wyjaławia nas, pogrąża w apatii w zracjonalizowanym minimalizmie.

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium II (1980-2006)"
 • Problem rasizmu to problem kultury. Rasistą jest człowiek prymitywny, bezmyślny. Agresywny sekciarz. Cham. Ludziom, którzy uważają się za coś wyższego, niż są i niż na to zasługują, rasizm jest potrzebny jako mechanizm dominacji i samowyniesienia. Jako trampolina, która wyrzuci ich w górę. Ciemny poszukuje jeszcze ciemniejszego, by dowieść, że sam nie jest najciemniejszy. Szuka gorszego, ponieważ chce się pokazać lepszym. Musi kimś gardzić, gdyż to daje mu poczucie wyższości, pozwala zapomnieć, ze on sam jest marnością.

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium I (1980-2006)"
 • Wszyscy i wszędzie uczestniczymy w grze, której zasadą jest, że zwycięzca bierze wszystko (np. szef zarabia tyle, ile reszta załogi łącznie). Słowem - nowy feudalizm: na wierzchołku-pan, władca, suweren, a poniżej-cały podległy mu świat lenny - wasale, służba, kmiotkowie.”

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium V (1980-2006)"
 • Jesteśmy w momencie bardzo trudnym, bo w dalszym ciągu rośnie różnica między biednymi a bogatymi. W społeczeństwach zamożnych następuje rozmywanie klasy średniej i odchodzenie od formuły państwa opiekuńczego. A w skali planety kraje rozwinięte są coraz zamożniejsze, podczas gdy kraje ubogie - coraz uboższe. W Manili jest Instytut Doskonalenia Upraw Ryżu, w którym pracuje się nad odmianami znacznie zwiększającymi wydajność plonów. Otóż temu Instytutowi tak okrojono środki, że w tej chwili jego personel jest o jedną trzecią mniej liczny niż dawniej. Równocześnie ogromne pieniądze przeznacza się na badania, które przyczyniają się do zwiększenia kontroli bogatych nad światem, np. na systemy telekomunikacji, cyberprzestrzeni itd., także na konstruowanie coraz bardziej luksusowych samochodów. Świat robi się światem dla bogatych, bogaci chcą zawłaszczyć planetę wyłącznie dla siebie.

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium III (1980-2006)"
 • Społeczeństwo w stanie kryzysu jest idealnym środowiskiem dla sfrustrowanych psychopatów.”

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium VI (1980-2006)"
 • Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe staje się zło.

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium II (1980-2006)"
 • Społeczeństwa zamieszkujące naszą planetę żyją w dwóch kontrastowo rożnych kulturach: w kulturze konsumeryzmu - a więc luksusu, obfitości, nadmiaru, oraz/albo w kulturze ubóstwa, tj. niedostatku wszystkiego, lęku o jutro, pustego żołądka, braku szans i perspektyw.
  Granica między tymi dwiema kulturami, tak widoczna, kiedy podróżuje się po naszym globie, jest pełna napięć, niechęci, wrogości. To najważniejsza i najbardziej dramatyczna granica dzieląca dziś planetę.
   

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium III (1980-2006)"
 • „Coraz wyraźniej dostrzegamy dziś jeszcze inną cechę biedy - jej dziedziczność. Przechodzenie biedy z pokolenia na pokolenie. Dziecko rodzi się z biednych rodziców, dorośleje w biedzie i następnie przekazuje ją swojemu potomstwu. Ten stan dziedziczenia sprzyja rozwojowi mentalności getta, która cechuje myślenie każdego uwięzionego w swoim losie biedaka.”

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium VI (1980-2006)"
 • Jest jedno miejsce, w którym Amerykanie zachowują się jak w kościele: cicho, w skupieniu, nabożnie – w banku.

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium I (1980-2006)"
 • Czytam Schopenhauera. Radzi prowadzić dziennik. To sposób, aby zastanowić się nad każdym przebytym dniem - co się robiło, jakie przychodziły myśli. Wydaje mi się, że ważne w pisaniu dziennika jest wybrać i utrwalić jakiś szczegół-bodaj jeden, bo inaczej dzień upłynie „bez zaczepienia”. Chodzi o tworzenie „zaczepów czasu”, aby dzień nie prześlizgiwał się po jego powierzchni bez śladu.”

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium VI (1980-2006)"
 • „Świat roi się od niechcianej, niepotrzebnej informacji”.

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium IV (1980-2006)"
 • Największy ból mogą nam zadać tylko osoby najbardziej kochane. Najgorszy, bo zaczajony, zaskakujący wróg to ten, który jest najbliżej ciebie.

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium II (1980-2006)"
 • „Dawniej wygrywali silniejsi, dziś, najczęściej, słabi, szybsi.”

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium V (1980-2006)"
 • "Przez całe dziesięciolecia Afryka była – i często jest do dzisiaj – polem działania najbardziej reakcyjnej, najbardziej ciemnogrodzkiej części machiny propagandowej Zachodu. Afryka była wychowywana ideologicznie przez misjonarzy, przez zakutych osadników i przez wyrzuconych za tępotę praktykantów z „Daily Express”, którzy nie mogli znaleźć pracy
  w Anglii i przenieśli się do kolonii."

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Gdyby cała Afryka (1962-1966)"
 • „Człowiek to istota lękliwa. Najłatwiej w nim wywołać poczucie zagrożenia. Psychoza strachu: oto co ogarnia tłum najszybciej, bo każdy ma tam lęk tuż pod skórą.”

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium VI (1980-2006)"
 • „Istnieje arystokratyzm krwi i arystokratyzm myśli. Tak jak arystokrata nie zadawał się z byle kim, bo to by go obniżało i poniżało, tak i arystokrata myśli nie powinien wchodzić do toczącej się rzeki pseudospraw i pseudoproblemów, nie powinien obniżać treści i pułapu swojego myślenia.”

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium VI (1980-2006)"
 • „Wszyscy prorocy Starego Testamentu przeklinali Palestynę, ziemię pechowych ludów. Wystarczy poczytać Biblię, Księgę Ksiąg. Palestyna jest przeklęta na początku Biblii i jest przeklęta na końcu Biblii. A Biblia powstawała tysiąc lat. Więc jeżeli przez tysiąc lat ludzie nie zmieniają swojej opinii, to coś w tym musi być.”

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Chrystus z karabinem na ramieniu (1975)"
 • „W istocie zamiast globalizacji, rozumianej jako otwarcie na świat, media zachodnie konsekwentnie realizują proces antyglobalizacji, zamykania się na wszystko, co wykracza poza wygodne schematy.”

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium VI (1980-2006)"
 • Tradycja służenia wodzowi, dopóki odnosi sukcesy. Kiedy nadciąga klęska, jego podwładni opuszczają go i porzucają pole bitwy. Uważają, że takie zachowanie jest etyczne.

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium I (1980-2006)"

Strony