Samuel P. Huntington (1927-2008)

 • "Zachód powinien przyjąć kurs rozważny: nie silić się na powstrzymywanie zmiany układu sił, ale nauczyć się podróżowania po mieliznach i znoszenia biedy, powstrzymywać się od ryzykownych przedsięwzięć i strzec swojej kultury."

  Samuel P. Huntington (1927-2008) "Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)"
 • "Przywódcy Singapuru, od Lee Kuan Yewa począwszy, głosili narastającą przewagę Azji
  w stosunku do Zachodu i przeciwstawiali jego grzechom wartości kultury azjatyckiej, głównie konfucjańskiej, leżące u podstaw tego sukcesu. Z jednej strony był więc porządek, dyscyplina, odpowiedzialność za rodzinę, ciężka praca, kolektywizm, umiar, z drugiej zaś folgowanie swoim zachciankom, lenistwo, indywidualizm, przestępczość, niski poziom edukacji, brak szacunku dla autorytetów i „umysłowe skostnienie”, cechy odpowiedzialne za upadek Zachodu."

  Samuel P. Huntington (1927-2008) "Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)"
 • "Zwycięstwo Zachodu w zimnej wojnie nie było triumfem, lecz powodem wyczerpania. Coraz bardziej jest zajęty własnymi problemami, jak powolny wzrost gospodarczy, stagnacja ludnościowa, bezrobocie, ogromne deficyty budżetów państw, zanik etyki pracy, niskie odsetki od oszczędności. W wielu państwach, ze Stanami Zjednoczonymi włącznie, dochodzi jeszcze do tego dezintegracja społeczna, narkomania i przestępczość. Nowym  środkiem potęgi ekonomicznej staje się w szybkim tempie Azja Wschodnia, tam również zaczynają się przesuwać centra potęgi militarnej i wpływów politycznych. Indie zaczynają wchodzić w fazę przyspieszonego rozwoju ekonomicznego, a świat muzułmański staje się coraz bardziej wrogi Zachodowi. Szybko zanika gotowość innych społeczeństw do przyjmowania dyktatu Zachodu czy stosowania się do jego kazań. Tak samo słabnie zachodnia pewność siebie i chęć dominowania."

  Samuel P. Huntington (1927-2008) "Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)"
 • "Jeżeli demografia rozstrzyga o losie społeczeństw, ruchy ludności stanowią siłę napędową historii."

  Samuel P. Huntington (1927-2008) "Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)"
 • "Reasumując Zachód pozostanie najpotężniejszą cywilizacja świata jeszcze w pierwszych dekadach XXI wieku. Potem będzie najprawdopodobniej nadal przodował  dziedzinie talentów naukowych oraz badań, a także wynalazków technicznych przydatnych w sferze cywilnej i wojskowej. Kontrolę nad innymi  źródłami potęgi będą jednak w coraz większym stopniu przejmować państwa – ośrodki cywilizacji niezachodnich i inne liczące się kraje
  z tych kręgów kulturowych."

  Samuel P. Huntington (1927-2008) "Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)"
 • "Postrzegają kulturę Zachodu jako materialistyczną, skorumpowaną, dekadencką
  i niemoralną. W ich pojęciu jest ona także uwodzicielska, stąd coraz większy nacisk kładą na stawianie oporu jej wpływom na ich styl życia. W coraz większym stopniu muzułmanie krytykują Zachód, nie tyle za wyznawanie ułomnej, błędnej religii, będącej pomimo to „Religią Księgi”, ale za niewyznawanie żadnej religii. W ich oczach zachodni sekularyzm, areligijność i biorąca się stąd amoralność są gorsze od zachodniego chrześcijaństwa, które ją zrodziło."

  Samuel P. Huntington (1927-2008) "Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)"
 • "Islam jest jedyną cywilizacją, która poważnie zagroziła istnieniu Zachodu, i to co najmniej dwa razy."

  Samuel P. Huntington (1927-2008) "Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)"
 • "To nie islamski fundamentalizm stanowi problem dla Zachodu, lecz islam, odmienna cywilizacja, której przedstawiciele są przekonani o wyższości swojej kultury i mają obsesję na punkcie własnej słabości. Dla islamu problemem nie jest CIA ani amerykański Departament Obrony, lecz Zachód, odmienna cywilizacja, przekonana o wyższości swojej kultury i o tym, że przeważająca, choć słabnąca potęga zobowiązuje do szerzenia tej kultury na całym świecie. To właśnie te czynniki podsycają konflikt między islamem a Zachodem."

  Samuel P. Huntington (1927-2008) "Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)"
 • "O wiele poważniejsze od kwestii ekonomicznych i demograficznych są problemy wynikające z upadku moralności, kulturowego samobójstwa i braku jedności politycznej Zachodu. Do często wymienianych przejawów upadku moralności należą między innymi:

  1. Narastanie zachowań antyspołecznych – przestępczości, narkomanii i w ogóle przemocy.
  2. Rozkład rodziny, w tym rosnące wskaźniki rozwodów, dzieci nieślubnych, ciąż u nastolatek oraz rodzin niepełnych.
  3. Zanik kapitału społecznego, typowy przynajmniej dla Stanów Zjednoczonych, czyli coraz mniejsze angażowanie się w działalność organizacji społecznych i słabnięcie zaufania związanego z taką działalnością.
  4. Ogólny upadek „etosu pracy” i kult folgowania własnym potrzebom.
  5.  Słabnące zainteresowanie nauką i aktywnością intelektualną, co w Stanach Zjednoczonych przejawia się obniżeniem poziomu szkolnictwa.

  Przyszłe zdrowie Zachodu i jego wpływ na inne społeczeństwa zależą w znacznej mierze od tego, czy zdoła się uporać z powyższymi tendencjami, dostarczającymi argumentów o moralnej wyższości muzułmanów i Azjatów."

  Samuel P. Huntington (1927-2008) "Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)"
 • "Teoria stosunków międzynarodowych wywodząca z realistycznych założeń prognozuje, że państwa – ośrodki cywilizacji niezachodnich zjednoczą się, by się przeciwstawić potędze Zachodu."

  Samuel P. Huntington (1927-2008) "Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)"
 • "Cywilizacje zaczynają chylić się ku upadkowi, kiedy przestają wykorzystywać nadwyżkę w celach innowacyjnych."

  Samuel P. Huntington (1927-2008) "Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)"
 • "W miarę tworzenia przez niezachodnie społeczeństwa demokratycznych instytucji i coraz szerszego udziału ludzi w procesie rządzenia, zasięg języków zachodnich kurczy się, języki lokalne zyskują zaś przewagę."

  Samuel P. Huntington (1927-2008) "Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)"
 • "Azjaci wierzą, iż swój sukces ekonomiczny zawdzięczają w znacznej mierze rodzimej kulturze, górującej nad dekadencką kulturą Zachodu."

  Samuel P. Huntington (1927-2008) "Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)"
 • "W sferze języka następują przegrupowania i rekonstrukcje służące dopasowaniu do tożsamości i granic cywilizacji. W raz z dyfuzją władzy babelizacja zatacza coraz szersze kręgi."

  Samuel P. Huntington (1927-2008) "Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)"
 • "Zmierzch Zachodu i powstawanie innych ośrodków władzy toruje drogę globalnemu procesowi powrotu do rodzimych wartości (indigenization) i odradzania się kultur niezachodnich."

  Samuel P. Huntington (1927-2008) "Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)"
 • "Islam i Chiny mają bogate tradycje kulturowe, bardzo odmienne od kultury Zachodu i w ich własnym mniemaniu nieporównywalnie lepsze. Siła tych cywilizacji i ich pewność siebie
  w odniesieniu do Zachodu wciąż rosną, a konflikty między systemami wartości i interesami są coraz częstsze i ostrzejsze."

  Samuel P. Huntington (1927-2008) "Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)"