Prywatna biblioteka Tomasza Majora

Moja biblioteka zawiera ponad tysiąc egzemplarzy książek. Lepszych i gorszych. Takich, które odłożyłem po przeczytaniu kilkudziesięciu stron i też takich, które przeczytałem wiele razy. Podarowanych mi i kupionych. Jest wśród nich kilkaset książek, które kupiłem z myślą o przeczytaniu kiedyś w przyszłości. Ciągle powiększam swoją bibliotekę. Najwięcej książek kupuję, czytając inne dobre książki, chcąc zgłębić wiedzę w nich zaprezentowaną. Tak było w przypadku historiozoficznych klasycznych dzieł Spenglera i Toynbee’go, do których odwoływał się w swoim podstawowym dziele Fukuyama. Tak było w przypadku L. Straussa (piękna książka o zapomnianych białych plemionach) oraz w przypadku afrykańskiej noweli Kourumy, których lekturę polecał Kapuściński. Czasem, gdy przechodzę koło antykwariatu lub księgarni znajduję perełkę, taką jak Smoleńskiego opowiadanie o Izraelu. Jest wśród moich książek kanon współczesnych myślicieli jak Huntington. Są liczne książki z zakresu religioznawstwa, psychologii, historii i najważniejsze książki z zakresu zarządzania. Podczas wyjazdu do Gambii w styczniu 2012 postanowiłem uporządkować książki i stopniowo wpisywać warte przeczytania egzemplarze do internetowego katalogu. Z wybranych książek wyselekcjonowałem ważne cytaty, myśli, hasła.

 • Jeśli wróg jest wypoczęty, zmęcz go. Jeśli jest najedzony, przegłodź go. Jeżeli pozostaje nieruchomy, skłoń go do ruchu. Idź tam, gdzie będzie musiał cię gonić. Goń go tam, gdzie się ciebie nie spodziewa.

   
  Sun Tzu (544 p.n.e. - 496 p.n.e.) "Sztuka Wojny (VI w p.n.e.)"
 • Powrót wydaje się nie nagrodą, a więzieniem, które nakazuje ubrać się tak, jak wszyscy, jeść to, co wszyscy. Trzeba będzie znów żyć w ciasnocie murów, a zamiast spoglądać w błękit niebios, czy na usiany gwiazdami granat stropu niebieskiego, patrzeć będę w sufit.

  Kazimierz Nowak (1897-1937) "Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd (1931-1936)"
 • ,,W gospodarce, w której jedynym stałym punktem są zmiany, ,,mieć”, ,,posiadać”, ,,gromadzić” nie ma już sensu.”

  Jeremy Rifkin "Wiek dostępu"
 • Z definicji żołnierze muszą podporządkowywać się pięciu wymogom: muszą zapomnieć o rodzinie na rzecz swojego wodza, zapomnieć o krewnych, gdy przekraczają granicę, zapomnieć o sobie, gdy stają naprzeciw swojego nieprzyjaciela, muszą oddać się śmierci, aby żyć, i wreszcie muszą usilnie pragnąć zwycięstwa.

  Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.) "Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)"
 • „Wytężona cierpliwość i uwaga powinny przeprowadzić mnie przez strefę postrzępionych lądów, omdlałego powietrza i martwej wody tam, gdzie statek mój poczuje wreszcie tętno wielkiej fali i pochyli się pod wielkim oddechem stałych wiatrów, gdzie odnajdzie się swobodę i silę życia. Droga będzie długa. Wszystkie drogi wiodące ku spełnieniu serdecznych pragnień są długie. Ale mogłem tę drogę śledzić okiem wyobraźni na mapie, oceniając zawodowo jej komplikacje i trudności, co w pewien sposób czyniło sprawę prostą. Jest się marynarzem albo się nim nie jest. A ja nie wątpiłem, że nim jestem.”

  Joseph Conrad "Smuga cienia"
 • Jeśli będzie sterowana, globalizacja jest szansą dla wszystkich. Niekontrolowana – przeleje się przez brzegi anarchii i nierówności godzących we wszystkich. Dziś globalizacja i nieodpowiedzialność nadmiernie się zbratały.

  Carlos Fuentes (1928- ) "W to wierzę (2002)"
 • Im jakieś społeczeństwo jest bogatsze, zapobiegliwsze, dostatniejsze, tym bardziej urozmaicają się i ustalają przyjemności, z jakich korzysta większość; im bardziej zaś są urozmaicone i ustalone, tym bardziej upodobniają się, poprzez zwyczaj i przykład, do prawdziwych potrzeb. Człowiek cywilizowany jest więc nieskończenie bardziej wystawiony na zmienne koleje losu niż dzikus. To, co drugiemu z nich przydarza się tylko z rzadka i w pewnych okolicznościach, pierwszego może spotkać zawsze
  i w najzwyklejszych warunkach. Zakres jego potrzeb poszerzył się wraz z kręgiem przyjemności i daje szersze pole ciosom fortuny.

  Alexis de Tocqueville (1805-1859) "Raport o pauperyzmie (XIX w)"
 • Ogółem biorąc, cechy te dają obraz państw uniwersalnych, który na pierwszy rzut oka wygląda dwuznacznie. Będąc symptomami społecznej dezintegracji, są zarazem próbami jej zahamowania i stawienia jej czoła. Wytrwałość, z jaką raz założone państwa uniwersalne lgną do życia, stanowi jeden z ich najwidoczniejszych rysów, nie należy jej wszakże mylić z prawdziwą witalnością. Jest to raczej uparta długowieczność starca, który nie chce umrzeć. W gruncie rzeczy państwa uniwersalne zdradzają silną tendencję do takiego zachowywania się, jak gdyby były celami samymi w sobie, w rzeczywistości natomiast stanowią one pewną fazę procesu społecznej dezintegracji, a jeśli mają poza tym jakieś znaczenie, mogą je tylko mieć z racji tego, że są środkami do jakiegoś zewnętrznego, leżącego poza nimi celu.

  Arnold J. Toynbee "„Studium historii”"
 • Niech Twoje związki przyjacielskie będą szkołą erudycji i konwersacji, pełnym wyrafinowanym nauczaniem. Uczyń swoich przyjaciół Twoimi nauczycielami i połącz użyteczność nauki z przyjemnością rozmowy. Ciesz się towarzystwem ludzi, którzy są roztropni. To, co mówisz, będzie nagrodzone oklaskami; to, co słyszysz, stanie się nauką. Tym, co przyciąga nas do innych, jest nasza własna ciekawość i w tym przypadku ta ciekawość jest nobilitowana. Pełne rozwagi domy wytwornych bohaterów to teatry bohaterstwa, nie pałace próżności. Niektórzy są sławni z powodu swoich nauk i trafnych osądów: to wyrocznie tego, co najwspanialsze, poprzez płynący z nich przykład i ich przyjaźń. Ci, którzy im towarzyszą, tworzą dworną akademię wspaniałej rozwagi i mądrości.

  Baltasar Gracian (1601-1658) "Sztuka doczesnej mądrości (1646)"
 • Nędza jest demoralizująca. Jeżeli trzecia część społeczeństwa żyje w nędzy, całe społeczeństwo jest zdemoralizowane. Produktem nędzy jest strach i nakaz kategoryczny, marzenie gorączkowe, żeby wyrwać się z niej za wszelką cenę. Odgrodzić się szybą limuzyny, murem otaczającym willę, wysokim kontem bankowym. Nędza przygniata i odstrasza. Rozluźnia świadomość i skraca perspektywę. Człowiek myśli tylko o tym, co będzie jadł dziś, za godzinę, za chwilę. Nędza jest aspołeczna, jest niesolidarna. Tłum nędzarzy nigdy nie będzie solidarny. Wystarczy rzucić w ten tłum kawałek chleba – zacznie się bójka. Obrazy nędzy nie ciekawią ludzi; nie budzą ich zainteresowania. Ludzie odruchowo odsuwają się od skupisk nędzy. Widocznie w nędzy jest coś wstydliwego, coś poniżającego, jakaś sytuacja porażki, znamię klęski.

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium I (1980-2006)"
 • Murzyn nie zna troski o jutro, w ogóle o niczym nie myśli. Jest to, bowiem naród, który potomnym nigdy nic nie pozostawił, a można przekopać całą Afrykę murzyńską i żadnego śladu po zmarłych się nie znajdzie. Żyją w chatach z chrustu, jak przed wiekami, tak samo jak ich praojcowie nago chodzą, a dziś, gdy warunki im się trochę polepszą, kupują biżuterię kauczukową i trwonią pieniądze.

  Kazimierz Nowak (1897-1937) "Rowerem i pieszo przez Czarny Ląd (1931-1936)"
 • Ruszajcie na wojnę tylko wtedy, gdy zostały poczynione wszystkie przygotowania.

   
  Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.) "Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)"
 • „To nasze przeświadczenie, że „widzieć” oznacza „wiedzieć” i „rozumieć” jest wykorzystywane przez telewizję dla różnych manipulacji. W dyktaturach mamy cenzurę, w demokracjach – manipulację. To wszystko, aby panować nad biednym i bezbronnym człowiekiem z ulicy. Przykład: kiedy media mówią o sobie, zastępują problem treści sprawą formy, w miejsce filozofii podstawiają technikę. Mówią tylko o tym, jak coś zredagować, jak przechowywać, jak przekazać. Ale co redagować, gromadzić i przekazywać, o tym cisza. Słabością tych dyskusji jest to, że zamiast rozmowy o treści, duchu i sensie przekazu, dowiadujemy się z nich tylko o kolejnych, oszałamiających zdobyczach w technice komunikacji.”
   

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium IV (1980-2006)"
 • Niemal niezauważalną konsekwencją tej rosnącej indywidualizacji produktów jest równoległa indywidualizacja cen na rynku – czyli odejście od stałych, standardowych cen za standardowe produkty i przejście w kierunku wiązanych lub negocjowalnych cen za ten sam towar.

  Alvin Toffler, Heidi Toffler "Rewolucyjne Bogactwo"
 • Kultury oddziałują na siebie nawzajem. Kultury giną w odosobnieniu, a kwitną, gdy mogą się kontaktować z innymi. My zaś, jako obywatele, mężczyźni i kobiety z obu wsi – tej globalnej i tej miejscowej – powinniśmy stawiać czoło przesądom, poszerzać nasze własne granice, powiększać zdolność dawania i otrzymywania, jak również rozumienia tego, co jest dla nas dziwne. Nie ma globalizacji, która byłaby coś warta bez miejsca, jakie jej służy. Chcąc rozpowszechniać tę myśl, musimy życzliwie przyjąć kulturę innych, aby ci inni przyjęli tak samo naszą. U zarania nowego wieku przypomnijmy, że historia się nie skończyła. Żyjemy w historii niedokończonej. Przestrogą dla naszej niedokończonej ludzkości jest spostrzeżenie, że kiedy coś lub kogoś odtrącamy, sami biedniejemy, kiedy zaś przygarniamy, stajemy się bogatsi. Czy zdążymy odkryć, dotknąć, nazwać tych naszych bliźnich, których nasze ramiona zdołają przygarnąć jak bliskich nam ludzi? Bo nikt spośród nas nie uświadomi sobie własnej dobroci, jeżeli wpierw nie dostrzeże jej u innych.

  Carlos Fuentes (1928- ) "W to wierzę (2002)"
 • Ultranowoczesne firmy wymuszają na innych, by dotrzymywały im kroku. Nawet małe firmy – niezbyt zaawansowani technologicznie dostawcy, zmuszeni są przez swych klientów do dostosowywania się i przebudowywania własnych systemów informatycznych, komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej, korzystania z Internetu, aby połączyć się z siecią klienta, przeprowadzania transakcji biznesowych elektronicznie i  prowadzenia więcej badań. Innymi słowy: zdematerializuj się lub giń!                                                                                                   Mądre firmy, które chcą przetrwać, systematycznie przestawiają się na produkcję wytwarzającą coraz wyższą i wyższą wartość dodaną. A taka strategia niemal zawsze rodzi zwiększone zapotrzebowanie na dane, informacje, wiedzę i inne wartości niematerialne.

  Alvin Toffler, Heidi Toffler "Rewolucyjne Bogactwo"
 • Naród przeniesiony z trudnych do łatwych warunków życia będzie „zepsuty”, tak jak głodujący, który opcha się sutym posiłkiem.

  Arnold J. Toynbee "„Studium historii”"
 • "Kto staje do walki tylko z nadzieją zdobycia dóbr materialnych, nie zbierze nic, dlaczego warto by żyć."

  Antoine de Saint-Exupery (1900-1944) "Ziemia planeta ludzi (1939)"
 • "Zachód powinien przyjąć kurs rozważny: nie silić się na powstrzymywanie zmiany układu sił, ale nauczyć się podróżowania po mieliznach i znoszenia biedy, powstrzymywać się od ryzykownych przedsięwzięć i strzec swojej kultury."

  Samuel P. Huntington (1927-2008) "Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)"
 • Bogaci dążą do bogactw nie dla konsumpcji, lecz dlatego, że <<bogaty człowiek szczyci się swym bogactwem>> i <<czuje, że w naturalny sposób przyciąga ono do niego uwagę świata>>.

  Francis Fukuyama "Wielki Wstrząs"

Strony