Prywatna biblioteka Tomasza Majora

Moja biblioteka zawiera ponad tysiąc egzemplarzy książek. Lepszych i gorszych. Takich, które odłożyłem po przeczytaniu kilkudziesięciu stron i też takich, które przeczytałem wiele razy. Podarowanych mi i kupionych. Jest wśród nich kilkaset książek, które kupiłem z myślą o przeczytaniu kiedyś w przyszłości. Ciągle powiększam swoją bibliotekę. Najwięcej książek kupuję, czytając inne dobre książki, chcąc zgłębić wiedzę w nich zaprezentowaną. Tak było w przypadku historiozoficznych klasycznych dzieł Spenglera i Toynbee’go, do których odwoływał się w swoim podstawowym dziele Fukuyama. Tak było w przypadku L. Straussa (piękna książka o zapomnianych białych plemionach) oraz w przypadku afrykańskiej noweli Kourumy, których lekturę polecał Kapuściński. Czasem, gdy przechodzę koło antykwariatu lub księgarni znajduję perełkę, taką jak Smoleńskiego opowiadanie o Izraelu. Jest wśród moich książek kanon współczesnych myślicieli jak Huntington. Są liczne książki z zakresu religioznawstwa, psychologii, historii i najważniejsze książki z zakresu zarządzania. Podczas wyjazdu do Gambii w styczniu 2012 postanowiłem uporządkować książki i stopniowo wpisywać warte przeczytania egzemplarze do internetowego katalogu. Z wybranych książek wyselekcjonowałem ważne cytaty, myśli, hasła.

 • Wszelkie działania i powiedzenia, które wypływają lub zdają się wypływać z dużego doświadczenia, dużej wiedzy, rozwagi lub dowcipu, przynoszą zaszczyt. Wszystkie te rzeczy bowiem są mocą. Działania lub słowa, które wypływają z  błędu, niewiedzy czy szaleństwa, przynoszą dyshonor.

  Thomas Hobbes "Lewiatan"
 • Konflikty społeczne rozstrzygano drogą negocjacji między korporacjami. Przedsiębiorcy skupiali się w swoich korporacjach, robotnicy w swoich, również wojsko i Kościół działały jak korporacje. Negocjacje między nimi miały więcej wspólnego z paktami mafijnymi niż z demokracją.

  Artur Domosławski (1967- ) "Gorączka latynoamerykańska (2004)"
 • Coraz lepsze technologie zmniejszą przewagę kosztową produkcji masowej, sprawiając, że kompromisowe wyjście, jakim było dopasowanie masowych produktów do potrzeb konsumentów, stanie się anachronizmem, ponieważ niemal bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów dostępna będzie autentyczna personalizacja produktów.

  Rynki będą zatem rozdrabniały się na coraz węższe, coraz bardziej tymczasowe i wymagające coraz więcej wiedzy segmenty. Odmasowienie będzie się rozpowszechniać wszędzie tam, gdzie jest klasa średnia lub kultura faworyzująca indywidualność wobec stadnej uniformizacji.

  Alvin Toffler, Heidi Toffler "Rewolucyjne Bogactwo"
 • Niemal niezauważalną konsekwencją tej rosnącej indywidualizacji produktów jest równoległa indywidualizacja cen na rynku – czyli odejście od stałych, standardowych cen za standardowe produkty i przejście w kierunku wiązanych lub negocjowalnych cen za ten sam towar.

  Alvin Toffler, Heidi Toffler "Rewolucyjne Bogactwo"
 • Lepiej okazać obojętność. Zachowaj się z galanterią, a osiągniesz dużo więcej. Nic nie jest bardziej chwalebne niż mówienie dobrze o kimś, kto mówi źle o Tobie; żadna zemsta nie jest bardziej bohaterska niż przezwyciężenie i stłumienie nienawiści dzięki własnej wartości i talentowi. Każdy z Twoich sukcesów będzie torturą dla ludzi, którzy Ci źle życzą, a Twoja sława będzie piekłem dla Twoich rywali. To jest największa kara: zmienić sukces w truciznę. Zawistna osoba umiera nie raz, ale zawsze, gdy jej rywal otrzymuje brawa. Długotrwała sława tych, którym się zazdrości, oznacza wieczną karę dla tych, którzy zazdroszczą. Ci pierwsi mają wieczną sławę, ci drudzy wieczną karę. Trąby sławy ogłaszają dla jednych nieśmiertelność, a dla innych wieszczą koniec, skazując go na szubienicę niepokoju

  Baltasar Gracian (1601-1658) "Sztuka doczesnej mądrości (1646)"
 • To wymaga umiejętności i rozwagi. Niektórzy są użyteczni, kiedy są blisko, a inni, kiedy są daleko, a ten, który nie nadaje się do rozmowy, może świetnie służyć Ci w korespondencji. Odległość łagodzi pewne wady, które są nieznośne w bliskim obcowaniu. Nie powinieneś szukać tylko przyjemności w swoich przyjaźniach, ale też pożytku. Przyjaciel jest wszystkim, a przyjaźń ma trzy cechy charakteryzujące dobre rzeczy; są to: zgoda, zacność i prawda. Niewielu ludzi może być dobrymi przyjaciółmi, a jest ich jeszcze mniej, gdy nie wiemy, jak ich wybrać. Wiedza o tym, jak utrzymać przyjaźń, jest ważniejsza niż ta, jak zdobyć nowego towarzysza. Poszukaj przyjaciół, którzy mogą być nimi zawsze, a kiedy przyjaźń jest świeża, ciesz się, że kiedyś będą starymi przyjaciółmi. Najlepsi ze wszystkich to ci, z którymi zjadłeś beczkę soli, z którymi podzieliłeś korzec doświadczenia. Życie bez przyjaciół to pustynia. Przyjaźń mnoży dobro i dzieli zło. To unikalne lekarstwo na niepowodzenia i słodka ulga dla duszy.

  Baltasar Gracian (1601-1658) "Sztuka doczesnej mądrości (1646)"
 • Kultury oddziałują na siebie nawzajem. Kultury giną w odosobnieniu, a kwitną, gdy mogą się kontaktować z innymi. My zaś, jako obywatele, mężczyźni i kobiety z obu wsi – tej globalnej i tej miejscowej – powinniśmy stawiać czoło przesądom, poszerzać nasze własne granice, powiększać zdolność dawania i otrzymywania, jak również rozumienia tego, co jest dla nas dziwne. Nie ma globalizacji, która byłaby coś warta bez miejsca, jakie jej służy. Chcąc rozpowszechniać tę myśl, musimy życzliwie przyjąć kulturę innych, aby ci inni przyjęli tak samo naszą. U zarania nowego wieku przypomnijmy, że historia się nie skończyła. Żyjemy w historii niedokończonej. Przestrogą dla naszej niedokończonej ludzkości jest spostrzeżenie, że kiedy coś lub kogoś odtrącamy, sami biedniejemy, kiedy zaś przygarniamy, stajemy się bogatsi. Czy zdążymy odkryć, dotknąć, nazwać tych naszych bliźnich, których nasze ramiona zdołają przygarnąć jak bliskich nam ludzi? Bo nikt spośród nas nie uświadomi sobie własnej dobroci, jeżeli wpierw nie dostrzeże jej u innych.

  Carlos Fuentes (1928- ) "W to wierzę (2002)"
 • Przyczyny wojen tkwią częściej wewnątrz nas niż gdzieś na zewnątrz. Kryją się w takich uczuciach, jak pożądanie, strach, niepewność, chciwość, duma, próżność. Powoli musimy się spod nich wyzwolić. Musimy zmienić nasze podejście. Zacznijmy podejmować decyzje, które dotyczą nas i innych, kierując się bardziej moralnością, mniej zaś własnym interesem. Częściej róbmy to, co jest właściwe, zamiast tego, co jest dla nas wygodne. Uczmy dzieci uczciwości, nie sprytu.

  Tiziano Terzani (1938-2004) "Listy przeciwko wojnie (2012)"
 • Nikt nie rodzi takim od razu. Dąż do doskonałości każdego dnia, zarówno, jeśli chodzi o Twoją osobowość, jak i o życie zawodowe, aż zaczniesz stawać się doskonałą istotą poprzez osiągnięcie pełni swoich uzdolnień i wybitności. Cechy doskonałej osoby: wzniosły gust, rasowa inteligencja, klarowne dążenia, dojrzałość osądu. Niektórzy ludzie nigdy nie osiągają pełni i zawsze im czegoś brakuje. Innym osiągnięcie doskonałości zajmuje dużo czasu. Doskonała osoba – mądra  w mowie, rozważna w czynach - jest chętnie przyjmowana, a nawet pożądana, w gronie roztropnych osób.

  Baltasar Gracian (1601-1658) "Sztuka doczesnej mądrości (1646)"
 • Trudno powiedzieć, jak długo megalotymia pozwoli się zaspokajać metaforycznymi wojnami i symbolicznymi zwycięstwami. Podejrzewam, że są ludzie, którzy nie poczują się zaspokojeni, dopóki nie dowiodą swego człowieczeństwa tym samym czynem, który je ustanowił na początku historii: będą chcieli narazić życie w krwawej walce i tym samym ponad wszelką wątpliwość dowieść sobie i innym, że są wolni. Będą celowo dążyli do niewygody i poświęcenia, ponieważ tylko ból będzie mógł ostatecznie potwierdzić, że są godni miana istoty ludzkiej.

  Francis Fukuyama (1952- ) "Ostatni człowiek"
 • Proces zaniku zobowiązań nie zatrzymuje się na obligacjach uciążliwych, które znamionowały społeczeństwa tradycyjne lub autorytarne, ale posuwa się dalej, niszcząc społeczne więzi leżące u podstaw tych właśnie z wolnego wyboru powstałych instytucji, tak często spotykanych we współczesnych społeczeństwach. I o to ludzie kwestionują już autorytet nie tylko tyranów i arcykapłanów, ale demokratycznie wybranych przedstawicieli, naukowców i nauczycieli. Duszą się, skrępowani obowiązkami małżeńskimi i rodzinnymi, mimo iż wzięli je na siebie dobrowolnie. Nie chcą też być nadmiernie związani moralną nauką narzucaną przez religię, nawet jeżeli mają całkowitą swobodę wyboru wyznania. Indywidualizm, ta fundamentalna cnota nowoczesnego społeczeństwa, z dumnej samowystarczalności wolnych ludzi zaczyna się przekształcać w rodzaj zamkniętego egoizmu, gdzie maksymalizacja osobistych swobód z pominięciem odpowiedzialności wobec innych staje się celem samym w sobie.

  Francis Fukuyama "Wielki Wstrząs"
 • Przygoda jest zachłanną kochanką – nie znosi konkurencji. Można się w niej zadurzyć bez reszty. Wtedy wszystko inne schodzi na dalszy plan. Mieszkanie czy jego brak, zepsuta lodówka, cieknący kran, przepalona żarówka stają się pojęciami abstrakcyjnymi. Zastępują je takie słowa, jak mila, trasa, karimata, GPS, EPIRB, waypoint, dekompresja czy prędkość opadania.

  Arkadiusz Pawełek "Cena strachu. Pontonem przez Atlantyk"
 • Niech Twoja wybitność powstrzyma Cię od ulegania pospolitym, ulotnym impulsom. Nie ma większego panowania niż panowanie nad sobą i własnymi namiętnościami: to jest triumf woli. Nawet, jeśli namiętność dotyka Twojej osoby, nie pozwól jej dotknąć Twojej pozycji, nawet w najmniejszej mierze, jeśli ta pozycja jest ważna. To mądry sposób na to, by uniknąć kłopotów i szybko zdobyć szacunek innych.

  Baltasar Gracian (1601-1658) "Sztuka doczesnej mądrości (1646)"
 • Używanie superlatyw nie świadczy o mądrości. One ubliżają prawdzie i poddają w wątpliwość Twój rozsądek. Jeśli przesadzasz, marnotrawisz wypowiadane przez siebie pochwały i ujawniasz brak wiedzy i dobrego smaku. Pochwała budzi ciekawość, która rodzi pragnienie, a później, kiedy pewne rzeczy okazują się cenione na wyrost, jak się często zdarza, pragnienie czuje się oszukane i mści się, oczerniając tych, którzy byli chwaleni, i tego, który chwalił. Rozważny człowiek jest przezorny i woli raczej chwalić coś zbyt krótko niż zbyt długo. Prawdziwa wspaniałość jest rzadka, dlatego powściągnij swój podziw. Przewartościowywanie czegoś to forma kłamstwa. Może zrujnować Twoja reputację, jeśli chodzi o dobry gust, a nawet gorzej- o rozsądek.

  Baltasar Gracian (1601-1658) "Sztuka doczesnej mądrości (1646)"
 • Ten świat to świat dla bogatych. Kto nie należy do warstw uprzywilejowanych, jest skazany na drugorzędność, na wegetację i posłuszeństwo. Kto się zbuntuje-przegra, zresztą duch buntu jest wśród skrzywdzonych i odsuniętych (albo jak to mówią Francuzi-wykluczonych) coraz słabszy. Nastrój rezygnacji jest wśród nich powszechny: głową muru nie przebijesz.

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium III (1980-2006)"
 • „Okres przedwyborczy, zawsze i wszędzie, to nasilenie głupoty i kłamstwa”

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium VI (1980-2006)"
 • 12 grudnia 1991 roku Lawrence Summers, główny ekonomista Banku Światowego, napisał
   w notatce do swoich podwładnych: Tak między nami, czy Bank Światowy nie powinien zachęcać do migracji brudnych przemysłów do krajów słabo rozwiniętych? Summers odpowiada twierdząco na to pytanie, podając trzy argumenty: Po pierwsze, ponieważ pensje w Trzecim Świecie są niskie, koszty skażenia wynikające ze zwiększonej zachorowalności i umieralności są najniższe w krajach najbiedniejszych. Według Summersa, „logika relokacji zanieczyszczeń do krajów o niskich pensjach jest doskonała i powinniśmy to uznać”. Po drugie, ponieważ na dużych obszarach Trzeciego Świata zanieczyszczenie jest ciągle małe, jest ekonomicznie uzasadnione, by zwiększyć to zanieczyszczenie. „Zawsze sądziłem, pisze Summers, że kraje w Afryce są w olbrzymim stopniu niezanieczyszczone, jakość powietrza jest tam prawdopodobnie zupełnie nieefektywnie wysoka w porównaniu do Los Angeles lub Mexico City. W końcu, ponieważ biedni są biedni, najprawdopodobniej nie są w stanie niepokoić się problemami środowiskowymi. Zaniepokojenie czynnikiem wywołującym raka prostaty raz na milion jest oczywiście znacznie większe w kraju, gdzie ludzie dożywają wieku, by zachorować na raka prostaty, niż w kraju, gdzie umieralność ludzi poniżej piątego roku życia wynosi dwieście na tysiąc.

  Edwin Bendyk "„Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności”"
 • W 1991 roku Lawrence Summers, późniejszy sekretarz skarbu za prezydentury Clintona, a obecnie rektor Uniwersytetu Harvarda, był głównym ekonomistą Banku Światowego. W wewnętrznym dokumencie banku Summers stwierdził, że należy zachęcać zanieczyszczający środowisko naturalne przemysł, aby przenosił swoją działalność do najbiedniejszych krajów.

  Noam Chomsky (1928- ) "Interwencje (2002-2006)"
 • Najbardziej odpowiednimi doradcami są ci, którzy mają najmniejszą nadzieję na korzyść z tego, że dadzą złą radę, i którzy mają największą wiedzę o tych rzeczach, jakie prowadzą do pokoju i zabezpieczenia państwa

  Thomas Hobbes "Lewiatan"
 • Obudziła się Azja, a jej synowie głoszą wolne, śmiałe słowa, Biada Zachodowi, jeżeli Azja, natchniona przez złe duchy, pójdzie nie za mądrym i miłościwym chanem Ugedejem lub sułtanem Baberem, lecz za krwawym burzycielem – Tamerlanem Chromym.

  Antoni Ferdynand Ossendowski (1876-1945) "Przez kraj ludzi zwierząt i bogów (1923)"

Strony