Prywatna biblioteka Tomasza Majora

Moja biblioteka zawiera ponad tysiąc egzemplarzy książek. Lepszych i gorszych. Takich, które odłożyłem po przeczytaniu kilkudziesięciu stron i też takich, które przeczytałem wiele razy. Podarowanych mi i kupionych. Jest wśród nich kilkaset książek, które kupiłem z myślą o przeczytaniu kiedyś w przyszłości. Ciągle powiększam swoją bibliotekę. Najwięcej książek kupuję, czytając inne dobre książki, chcąc zgłębić wiedzę w nich zaprezentowaną. Tak było w przypadku historiozoficznych klasycznych dzieł Spenglera i Toynbee’go, do których odwoływał się w swoim podstawowym dziele Fukuyama. Tak było w przypadku L. Straussa (piękna książka o zapomnianych białych plemionach) oraz w przypadku afrykańskiej noweli Kourumy, których lekturę polecał Kapuściński. Czasem, gdy przechodzę koło antykwariatu lub księgarni znajduję perełkę, taką jak Smoleńskiego opowiadanie o Izraelu. Jest wśród moich książek kanon współczesnych myślicieli jak Huntington. Są liczne książki z zakresu religioznawstwa, psychologii, historii i najważniejsze książki z zakresu zarządzania. Podczas wyjazdu do Gambii w styczniu 2012 postanowiłem uporządkować książki i stopniowo wpisywać warte przeczytania egzemplarze do internetowego katalogu. Z wybranych książek wyselekcjonowałem ważne cytaty, myśli, hasła.

 • - Zachowujemy się jak nomadzi. Myślimy, że zniszczymy ten kawałek ziemi i pójdziemy dalej, na lepszy. Ale gdzie? Dokąd? Przecież wszystko zajęte!

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium I (1980-2006)"
 • Zaufanie nie jest samo w sobie moralną cnotą, ale produktem ubocznym cnoty; powstaje wówczas, gdy ludzie podzielają normy uczciwości i wzajemności i dlatego są w stanie ze sobą współpracować. Nadmierny egoizm czy oportunizm niszczą zaufanie.

  Francis Fukuyama "Wielki Wstrząs"
 • Jedną z gangren życia wewnętrznego w duszach obecnego pokolenia jest niskie napięcie duchowe, w którym wszyscy, poza kilkoma wybranymi duchami pośród nas, spędzają swe dni. Tak w pracy, jak i podczas wypoczynku naszym jedynym celem jest popularność i rozkosz. Nie troszczmy się o pozyskanie prawdziwego skarbu duchowego, który można znaleźć, wkładając całe serce w to, co się robi, i rozpoznając to, co naprawdę warte posiadania.

  Arnold J. Toynbee "„Studium historii”"
 • "Teoria stosunków międzynarodowych wywodząca z realistycznych założeń prognozuje, że państwa – ośrodki cywilizacji niezachodnich zjednoczą się, by się przeciwstawić potędze Zachodu."

  Samuel P. Huntington (1927-2008) "Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)"
 • „Proszę więc posłuchać, co miał do powiedzenia Majmonides, jeden z ważniejszych filozofów i lekarzy. Oto, co miał o nas do powiedzenia: ,,Powodem, dla którego straciliśmy nasze królestwo, dla którego zniszczona została świątynia oraz przedłużona diaspora… było to, że nasi przodkowie grzeszyli…oraz, że nie studiowali sztuk wojennych i podboju krajów”.

  Amos Oz "Na ziemi Izraela"
 • Oparta na egalitaryzmie dyktatura maoistowska ustąpiła miejsca dyktaturze innej, opartej na kapitalistycznej logice; zamiast dawnej ideologii „służby ludowi” ogłoszono nową ideologię „chwalebnego bogacenia się”.

  Tiziano Terzani (1938-2004) "Zakazane wrota (2011)"
 • „W epoce globalizacji silne są tendencje wznoszenia, budowania limes (dosłownie i w przenośni), zaprowadzania, zakreślania granicy, kordonu sanitarnego - apartheidu. A więc tyle samo unifikacji, co fragmentaryzacji, tyle samo łączenia, co dzielenia.”

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium V (1980-2006)"
 • Tak więc w naturze człowieka znajdujemy trzy zasadnicze przyczyny waśni. Pierwsza to rywalizacja; druga to nieufność; trzecia to żądza sławy.

  Thomas Hobbes "Lewiatan"
 • Piękny kształt cielesny jest mocą, albowiem jako zapowiedź dobra toruje ludziom drogę do względów u kobiet i ludzi obcych

  Thomas Hobbes "Lewiatan"
 • "Coraz więcej państw uprzemysłowionych i rozwijających się notuje drastyczny wzrost przestępczości wywołanej bezrobociem technologicznym. Jest to wyraźna zapowiedź przyszłych problemów. Badania wykazują niepokojącą korelacje między wzrostem liczby bezrobotnych i rosnącą przestępczością związaną z użyciem przemocy."

  Jeremy Rifkin (1943- ) "Koniec Pracy (1995)"
 • "Islam jest jedyną cywilizacją, która poważnie zagroziła istnieniu Zachodu, i to co najmniej dwa razy."

  Samuel P. Huntington (1927-2008) "Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)"
 • Każden człowiek powinien korzystać ze swojego życia na tym świecie i zrobić dobrą rzecz czy postępek, bo na tamtym świecie już się mu nie uda.

  Kazimierz Malewicz (1879-1935) "Cyt. za R. Kapuściński, Lapidarium IV (1980-2006)"
 • Przyszłość należy nie do tych, którzy mają kryształową kulę, ale do tych, którzy mają odwagę i wyobraźnię, aby kwestionować utarte wzorce i konsekwentnie dążyć do celu.

  Andrzej Lubowski "„Świat 2040. Czy Zachód musi przegrać?”"
 • Dawniej każda komuna miała swojego wzorowego chłopa, a każda fabryka – wzorowych robotników, których należało naśladować. Ich nagrodą za pracę ponad normę były czerwone kokardy, chorągwie, dyplomy wywieszane w miejscu zatrudnienia i ogromny podziw, jaki budzili wśród towarzyszy.

  Teraz nagrodą jest podwyżka zarobków, ale wyróżnienie ma swój koszt: kpiny ze strony kolegów

  Tiziano Terzani (1938-2004) "Zakazane wrota (2011)"
 • Zachód boi się muzułmanów, boi się wszystkich Arabów, bo po prostu nie ma w was silnej wiary. Pamiętaj, że kiedy odnajdziecie drogę do Boga, wasz strach zginie jak woda w pustynnych piaskach.

  Paweł Smoleński (1959- ) "Irak. Piekło w raju (2004)"
 • Biedak, który prosi o jałmużnę w imię prawa, znajduje się w położeniu jeszcze bardziej upokarzającym niż ubogi, który odwołuje się do współczucia swoich bliźnich w imię Tego, który jednakim wzrokiem spogląda na biedaka i bogacza i poddaje ich równym prawom.

  Alexis de Tocqueville (1805-1859) "Raport o pauperyzmie (XIX w)"
 • Bogactwo prywatne i państwowe to jedność. Wśród ludzi są tacy, którzy żyją krótko, a mają nadmiar dóbr materialnych, oraz tacy, którym nie wystarcza bogactw, a cieszą się długim życiem. Tylko oświeceni królowie oraz ludzie nadzwyczajni wiedzą o tym i potrafią tego przestrzegać. Martwy nie uzna tego za złe, a Ci, którym coś zostanie zabrane, nie będą mieć żalu. Oto niepodważalne Tao. Jeżeli jest prawidłowo stosowane, ludzie oddają wszystkie swoje siły. Bliscy władcy nie będą kraść, a dalecy spowalniać. Tam, gdzie jest dużo dóbr materialnych, pojawiają się spory. Jeśli ludzie nie są zgodni, nie uważają swoich zwierzchników za Prawych. Jeżeli dóbr jest niewiele, ludzie lgną do swoich zwierzchników. A jeśli ludzie do nich lgną, to Wszyscy pod Niebem będą ich szanować. Wytrwałość żołnierzy można zwiększyć, jeżeli dysponuje się tym czego pragną; obiecując im to, można zmusić ich do działania. Takie dowodzenie armią to prawdziwy skarb państwowy.

  Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.) "Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)"
 • Im dokładniej rozejrzeć się wokół siebie, tym lepiej widać, że nasz sposób istnienia staje się coraz bardziej bezsensowny. Wszyscy gnają, ale dokąd? I po co? Wielu ludzi sądzi, że w tej pogoni za dobrami materialnymi tracimy dawne przyjemności. Kto jednak będzie miał odwagę zawołać: >>Stop! Poszukajmy jakiejś innej drogi<<? Nawet gdyby znalazł się ktoś taki, inni, nie mniej udręczeni przez depresję, uznaliby go za szaleńca. Gdybyśmy zaginęli gdzieś w lesie czy na pustyni, z pewnością szukalibyśmy jakiegoś wyjścia.

  Tiziano Terzani (1938-2004) "Powiedzial mi wróżbita (1995)"
 • Bill Gates wreszcie powiedział to wprost:

  „Amerykańskie licea są anachroniczne. Kiedy mówię anachroniczne, nie chodzi mi o to, że po prostu nie działają, są nieskuteczne i niedofinansowane. Mam na myśli to, że nasze licea – nawet jeśli działają dokładnie tak, jak powinny – nie są w stanie nauczyć naszych dzieci tego, co dzisiaj powinny wiedzieć (…). To nie jest wypadek przy pracy albo defekt systemu: to system jest wadliwy.”

  Alvin Toffler, Heidi Toffler "Rewolucyjne Bogactwo"
 • Ponieważ zadaniem doradcy, gdy poddane jest w rozważaniu jakieś działanie, jest wskazać jego konsekwencje w ten sposób, iżby ten, komu się radzi, mógł być poinformowany zgodnie z prawdą
   i oczywistością, przeto doradca winien przedstawić swoją radę w takim zwrocie mowy, iżby prawda ukazywała się jak najbardziej oczywiście; to znaczy z tak mocnym uzasadnieniem dowodowym, w zwrotach tak pełnych znaczenia i tak ścisłych, a zarazem tak krótkich, jak na to pozwala oczywistość sprawy.

  Thomas Hobbes "Lewiatan"

Strony