Prywatna biblioteka Tomasza Majora

Moja biblioteka zawiera ponad tysiąc egzemplarzy książek. Lepszych i gorszych. Takich, które odłożyłem po przeczytaniu kilkudziesięciu stron i też takich, które przeczytałem wiele razy. Podarowanych mi i kupionych. Jest wśród nich kilkaset książek, które kupiłem z myślą o przeczytaniu kiedyś w przyszłości. Ciągle powiększam swoją bibliotekę. Najwięcej książek kupuję, czytając inne dobre książki, chcąc zgłębić wiedzę w nich zaprezentowaną. Tak było w przypadku historiozoficznych klasycznych dzieł Spenglera i Toynbee’go, do których odwoływał się w swoim podstawowym dziele Fukuyama. Tak było w przypadku L. Straussa (piękna książka o zapomnianych białych plemionach) oraz w przypadku afrykańskiej noweli Kourumy, których lekturę polecał Kapuściński. Czasem, gdy przechodzę koło antykwariatu lub księgarni znajduję perełkę, taką jak Smoleńskiego opowiadanie o Izraelu. Jest wśród moich książek kanon współczesnych myślicieli jak Huntington. Są liczne książki z zakresu religioznawstwa, psychologii, historii i najważniejsze książki z zakresu zarządzania. Podczas wyjazdu do Gambii w styczniu 2012 postanowiłem uporządkować książki i stopniowo wpisywać warte przeczytania egzemplarze do internetowego katalogu. Z wybranych książek wyselekcjonowałem ważne cytaty, myśli, hasła.

 • Równie ważna jak zapewnienie dostępu do nowej globalnej gospodarki sieciowej jest kontynuacja dostępności zdrowych i różnorodnych kultur lokalnych. Siły rynku, jeśli ich nie utemperujemy, mogłyby pożreć sferę kultury zastępując ją okruchami komercyjnej rozrywki, przeżyć płatnej zabawy i kupowanych relacji. Utrata dostępu do bogatej kulturalnej różnorodności tysięcy lat doświadczeń byłaby zabójcza dla naszej przyszłej zdolności przetrwania i rozwoju tak samo, jak utrata różnorodności środowiska biologicznego

  Jeremy Rifkin "Wiek dostępu"
 • Jednym z niebezpieczeństw sytuacji kryzysowej jest to, iż budząc w ludziach niepewności i lęk, sprawia, że łatwo i bez większego namysłu gotowi są dać wiarę i poprzeć każdego, kto im coś obieca (najlepiej obieca wszystko, czego chcą).
  Kryzys to czas znakomity dla wszystkich demagogów, cyników i fanatyków, którzy wyczuwają moment i wychodzą naprzeciw zagubionemu i wystraszonemu tłumowi. Ogłaszają się liderami i prowadzą zagubionych i zdezorientowanych w stronę swoich zgubnych, obłąkańczych urojeń.”
   

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium VI (1980-2006)"
 • Najlepszą obroną przed oszustwem jest ostrożność. Kiedy ludzie są subtelni, okazują się nawet bardziej skłonni do tego. Niektórzy celują w robieniu swoich interesów Twoimi i jeżeli nie rozszyfrujesz ich zamiarów, złapiesz sam siebie na wyciąganiu ich kasztanów z ognia.

   

  Baltasar Gracian (1601-1658) "Sztuka doczesnej mądrości (1646)"
 • Kain zabija brata, ale Bóg zakazuje ludziom mszczenia się za Abla i po naznaczeniu Kaina – znak jest też ochroną – skazuje go na wygnanie, gdzie założy on pierwsze miasto. Zemsta nie jest ludzką sprawą, należy do Boga.

  Tiziano Terzani (1938-2004) "Listy przeciwko wojnie (2012)"
 • Bogactwo prywatne i państwowe to jedność. Wśród ludzi są tacy, którzy żyją krótko, a mają nadmiar dóbr materialnych, oraz tacy, którym nie wystarcza bogactw, a cieszą się długim życiem. Tylko oświeceni królowie oraz ludzie nadzwyczajni wiedzą o tym i potrafią tego przestrzegać. Martwy nie uzna tego za złe, a Ci, którym coś zostanie zabrane, nie będą mieć żalu. Oto niepodważalne Tao. Jeżeli jest prawidłowo stosowane, ludzie oddają wszystkie swoje siły. Bliscy władcy nie będą kraść, a dalecy spowalniać. Tam, gdzie jest dużo dóbr materialnych, pojawiają się spory. Jeśli ludzie nie są zgodni, nie uważają swoich zwierzchników za Prawych. Jeżeli dóbr jest niewiele, ludzie lgną do swoich zwierzchników. A jeśli ludzie do nich lgną, to Wszyscy pod Niebem będą ich szanować. Wytrwałość żołnierzy można zwiększyć, jeżeli dysponuje się tym czego pragną; obiecując im to, można zmusić ich do działania. Takie dowodzenie armią to prawdziwy skarb państwowy.

  Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.) "Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)"
 • „Państwo Izrael nie wytrzyma nawet jednego dnia bez znacznej pomocy choćby jednego przyjaznego supermocarstwa – włączając w to odstraszanie wrogiego supermocarstwa. Kto o tym zapomina, igra z ogniem. Taka pomoc z zewnątrz nie jest żadnym luksusem ani też kaprysem jakichś mięczaków, pragnących koniecznie podlizać się nie-Żydom. Pomoc z zewnątrz jest warunkiem koniecznym dla istnienia małego państwa, które ma wielkich i potężnych wrogów.”

  Amos Oz "Na ziemi Izraela"
 • Ponieważ posiada pełnię doskonałości, może mierzyć się z wieloma ludźmi. Czyni zawsze życie przyjemnym i przekazuje tę radość swoim przyjaciołom. Urozmaicenie i doskonałość czynią życie zachwycającym. Wielką sztuką jest wiedzieć, jak cieszyć się wszystkimi dobrymi rzeczami. A jeśli Natura uczyniła z człowieka kompendium całego naturalnego świata, niech sztuka uczyni go wszechświatem dzięki treningowi gustu i umysłu.

  Baltasar Gracian (1601-1658) "Sztuka doczesnej mądrości (1646)"
 • Otrzymać od kogoś, komu w rozumieniu naszym jesteśmy równi, większe dobrodziejstwa, niż można mieć nadzieję odwzajemnić, to usposabia do udanej przychylności, w istocie rzeczy zaś do tajonej nienawiści; to bowiem stawia człowieka w położeniu beznadziejnego dłużnika, który unika widoku swego wierzyciela, tajemnie życząc mu, iżby się znalazł tam, gdzie go już nie mógłby więcej zobaczyć. Dobrodziejstwa bowiem zobowiązują; zobowiązanie zaś jest niewolą; a zobowiązanie którego nie można wypełnić, jest niewolą bez końca; a to jest nienawistne dla człowieka, który się uważa za równego drugiemu.

  Thomas Hobbes "Lewiatan"
 • Kiedy współzawodniczysz z Twoimi przeciwnikami, Twoja reputacja cierpi. Twój konkurent natychmiast spróbuje znaleźć Twoje błędy i Cię zdyskredytować. Mały zysk to uczciwa walka. Rywalizacja odkrywa wady, które kurtuazja przeocza. Wielu ludzi miało dobrą reputację do chwili, gdy znaleźli sobie rywali. Ciepło przeciwieństwa ożywia obumarłą hańbę i uwalnia opary przeszłości. Rywalizacja rozpoczyna się od ujawnienia błędów i rywale korzystają z wszystkich źródeł, z których mogą, a z których nie powinni. Często obrażając innych, nie zyskują niczego prócz satysfakcji płynącej z zemsty. Zemsta zmiata popiół zapomnienia przykrywając ludzkie winy. Życzliwość zawsze jest pokojowo nastawiona, a sława pobłażliwa.

  Baltasar Gracian (1601-1658) "Sztuka doczesnej mądrości (1646)"
 • Nowoczesne państwo, niezależnie od tego, w jakiej części świata się znajduje, musi dzisiaj stawić czoło problemowi globalnej ekonomii, która jest ponad prawem i ponad granicami państwowymi.

  Carlos Fuentes (1928- ) "W to wierzę (2002)"
 • 12 grudnia 1991 roku Lawrence Summers, główny ekonomista Banku Światowego, napisał
   w notatce do swoich podwładnych: Tak między nami, czy Bank Światowy nie powinien zachęcać do migracji brudnych przemysłów do krajów słabo rozwiniętych? Summers odpowiada twierdząco na to pytanie, podając trzy argumenty: Po pierwsze, ponieważ pensje w Trzecim Świecie są niskie, koszty skażenia wynikające ze zwiększonej zachorowalności i umieralności są najniższe w krajach najbiedniejszych. Według Summersa, „logika relokacji zanieczyszczeń do krajów o niskich pensjach jest doskonała i powinniśmy to uznać”. Po drugie, ponieważ na dużych obszarach Trzeciego Świata zanieczyszczenie jest ciągle małe, jest ekonomicznie uzasadnione, by zwiększyć to zanieczyszczenie. „Zawsze sądziłem, pisze Summers, że kraje w Afryce są w olbrzymim stopniu niezanieczyszczone, jakość powietrza jest tam prawdopodobnie zupełnie nieefektywnie wysoka w porównaniu do Los Angeles lub Mexico City. W końcu, ponieważ biedni są biedni, najprawdopodobniej nie są w stanie niepokoić się problemami środowiskowymi. Zaniepokojenie czynnikiem wywołującym raka prostaty raz na milion jest oczywiście znacznie większe w kraju, gdzie ludzie dożywają wieku, by zachorować na raka prostaty, niż w kraju, gdzie umieralność ludzi poniżej piątego roku życia wynosi dwieście na tysiąc.

  Edwin Bendyk "„Zatruta studnia. Rzecz o władzy i wolności”"
 • Obudziła się Azja, a jej synowie głoszą wolne, śmiałe słowa. Biada Zachodowi, jeżeli Azja, natchniona przez złe duchy, pójdzie nie za mądrym i miłościwym chanem Ugedejem lub sułtanem Baberem, lecz za krwawym burzycielem – Tamerlanem Chromym…

  Antoni Ferdynand Ossendowski (1876-1945) "Od szczytu do otchłani (1925)"
 • Sława roztropności w prowadzeniu spraw czasu pokoju czy wojny jest mocą, albowiem ludziom roztropnym powierzamy kierowanie nami samymi bardziej chętnie niż innym.

  Thomas Hobbes "Lewiatan"
 • Wybitność wymaga obu. Kiedy obie są obecne, wybitność osiąga wyżyny. Przeciętni ludzie, którzy są pracowici, dochodzą dalej niż ludzie wyżsi rangą, którzy nie dokładają starań. Praca to wartość. Razem z nią zdobywasz reputację. Niektórzy ludzie są niezdolni do tego, by przyłożyć się choćby do najprostszych zadań. Pilność zależy prawie zawsze od temperamentu. Można być przeciętnym przy mało ważnej pracy- możesz usprawiedliwić się, że zostałeś stworzony do bardziej szlachetnych rzeczy. Ale nie ma żadnego wytłumaczenia, jeśli ktoś, zamiast być doskonałym w najbardziej wzniosłej pracy, jest mierny, zajmując się czymś najbardziej przyziemnym. I sztuka, i natura są potrzebne, a pilność je dopełnia.

  Baltasar Gracian (1601-1658) "Sztuka doczesnej mądrości (1646)"
 •  - A to – wtrącił dyrektor sentencjonalnie – to jest cała tajemnica szczęścia i cnoty. Lubić to, co się musi robić. Wszelkie warunkowanie zmierza do jednej rzeczy: do sprawienia, by ludzie polubili swe nieuniknione przeznaczenie społeczne.

  Aldous Huxley (1894-1963) "Nowy wspaniały świat (1932)"
 • Używanie superlatyw nie świadczy o mądrości. One ubliżają prawdzie i poddają w wątpliwość Twój rozsądek. Jeśli przesadzasz, marnotrawisz wypowiadane przez siebie pochwały i ujawniasz brak wiedzy i dobrego smaku. Pochwała budzi ciekawość, która rodzi pragnienie, a później, kiedy pewne rzeczy okazują się cenione na wyrost, jak się często zdarza, pragnienie czuje się oszukane i mści się, oczerniając tych, którzy byli chwaleni, i tego, który chwalił. Rozważny człowiek jest przezorny i woli raczej chwalić coś zbyt krótko niż zbyt długo. Prawdziwa wspaniałość jest rzadka, dlatego powściągnij swój podziw. Przewartościowywanie czegoś to forma kłamstwa. Może zrujnować Twoja reputację, jeśli chodzi o dobry gust, a nawet gorzej- o rozsądek.

  Baltasar Gracian (1601-1658) "Sztuka doczesnej mądrości (1646)"
 • Jedną z wiecznych ułomności istot ludzkich jest przypisywanie własnych niepowodzeń siłom, które pozostają całkowicie poza ich kontrolą

  Arnold J. Toynbee "„Studium historii”"
 • „Okres przedwyborczy, zawsze i wszędzie, to nasilenie głupoty i kłamstwa”

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium VI (1980-2006)"
 • Aby uderzyć ogłoście, że nie ośmielicie się walczyć. Pokażcie im, że jesteście nieudolni. Siedźcie pokornie i czekajcie, aż staną się aroganccy i zaczną napawać się swoimi ambicjami. Nie dajcie po sobie poznać, że coś knujecie. Uderzcie w nieoczekiwanej chwili. Zaatakujcie, gdy nie będą się bronić. Naciskajcie tam gdzie są słabi. Atakujcie tych, którzy zwątpili. Chociaż są dumni i waleczni, gdy ich armie opuszczą obóz, przód i tył stracą ze sobą kontakt. Wtedy musicie uderzyć w środek z taką siłą, jakbyście mieli dość piechoty, aby tego dokonać. Oto Tao atakowania silnego i licznego przeciwnika.

   
  Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.) "Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)"
 • W ustroju społecznym, w którym edukacja ogranicza się do tych, którzy albo odziedziczyli prawo do niej jako przywilej społeczny, albo też dowiedli prawa do niej z tytułu swych wyjątkowych darów pracowitości i inteligencji, edukacja jest albo perłą rzucaną przed wieprze, albo też drogocenną perłą, nabywaną przez znalazcę kosztem wszystkiego, co ma. W żadnym z tych przypadków nie jest środkiem do celu: instrumentem życiowych ambicji czy płochej rozrywki.

  Arnold J. Toynbee "„Studium historii”"

Strony