Koniec Historii (1989)

  •  

    "Człowiek jest nieszczęśliwy nie dlatego, że ponosi porażkę w zaspokajaniu pewnej stałej grupy potrzeb, ale dlatego, że stale narasta przepaść pomiędzy jego nowymi żądaniami a możliwością ich spełnienia."

     

    Francis Fukuyama (1952- ) "Koniec Historii (1989)"
  • "Nie mamy obecnie  żadnych podstaw, aby uznać, że tworzony przez nauki wzrost gospodarczej produktywności uczyni człowieka doskonalszym moralnie, szczęśliwszym czy ogólnie bardziej zadowolonym niż był w epokach poprzednich."

    Francis Fukuyama (1952- ) "Koniec Historii (1989)"