Lapidarium IV (1980-2006)

 • „Coraz więcej mówi się o globalizacji, ale jest ona pojmowana nie jako zbliżenie i poznawanie się kultur i społeczeństw, lecz jako operacja finansowo-ekonomiczna, jako prawo działania kapitału na wszystkich rynkach świata, przepojone duchem nie zbliżenia, tylko dominacji.”

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium IV (1980-2006)"
 • „Relacja między wydatkowaniem, a oszczędzaniem jest jednym z kluczy do zrozumienia różnicy między społeczeństwem zamożnym a społeczeństwem niedostatku. W społeczeństwie zamożnym priorytet ma zasada oszczędzania. Liczy się skrupulatnie każdy wydatek, kupuje się rzeczy wysokiej jakości, ale tylko te, które są niezbędne. Nie ma mowy o rozrzutności, o szastaniu na prawo i ledwo. Inaczej w społeczeństwie niedostatku: tu rządzi zasada „zastaw się, a postaw się”, obrządek częstego ucztowania, kult symboli prestiżu, dla których poświęca się wszystko. Czasem jest to po prostu zachłyśnięcie się zgromadzonym bogactwem u człowieka, w którego podświadomości tkwi przeświadczenie o doraźności tego eldorado, że długo tak być nie może, że to złota chwila, która zaraz zgaśnie.”

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium IV (1980-2006)"
 • „Globalizm - jako szansa, ale i zagrożenie. Potężna technika połączona z zadufaną ignorancją, zażartym fanatyzmem i chciwym egoizmem. A do tego jeszcze niechęć uczenia się, obojętność na dolę Innego, brak życzliwości i dobroci.
  Globalizm - to narastająca ilość danych i coraz bardziej złożony obraz świata, pełen sprzeczności, kontrastów i absurdów, obraz, którego zmienności i zawikłania kwestionują wszelką refleksję uogólniającą”.
   

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium IV (1980-2006)"
 • „Głównym problemem naszego czasu jest marginalizacja (wyłączenie, odrzucenie).
  I to prawda. Ta marginalizacja dotyczy nie tylko ludzi, ale także spraw i problemów - te z nich, które mogłyby budzić niepokój i lęk, są spychane na margines, usuwane z pola widzenia, a ich miejsce zajmuje w mediach rozrywka, przyjemne, beztroskie, bezkonfliktowe spędzanie czasu”
   

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium IV (1980-2006)"
 • „To nasze przeświadczenie, że „widzieć” oznacza „wiedzieć” i „rozumieć” jest wykorzystywane przez telewizję dla różnych manipulacji. W dyktaturach mamy cenzurę, w demokracjach – manipulację. To wszystko, aby panować nad biednym i bezbronnym człowiekiem z ulicy. Przykład: kiedy media mówią o sobie, zastępują problem treści sprawą formy, w miejsce filozofii podstawiają technikę. Mówią tylko o tym, jak coś zredagować, jak przechowywać, jak przekazać. Ale co redagować, gromadzić i przekazywać, o tym cisza. Słabością tych dyskusji jest to, że zamiast rozmowy o treści, duchu i sensie przekazu, dowiadujemy się z nich tylko o kolejnych, oszałamiających zdobyczach w technice komunikacji.”
   

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium IV (1980-2006)"
 • „Cel podróży?  M.in. Dążyć do przeżycia odmienności”

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium IV (1980-2006)"
 • O Majach: dzieje Majów to przykład regresji w historii. Zafascynowani ideą postępu i rozwoju zapominamy, że w historii istnieją również epoki regresu. (Dekadenci-to spadkobiercy wielkiej przeszłości, którzy nie potrafią jej kontynuować).
  Majowie a Celtowie: jakaż różnica poziomów! Majowie nie znali żadnego metalu, a Celtowie mieli broń żelazną. A jednak - o ileż wyższa była kultura Majów. Ten przykład każe nam rozdzielać dwa pojęcia, które lubimy czasem utożsamiać: postępu technicznego i rozwoju kulturalnego.”
   

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium IV (1980-2006)"
 • Jakiś Amerykanin mówi w „Głosie Ameryki”: „Trzecia wojna światowa już się rozpoczęła. To wojna między ludźmi a środowiskiem. Pochłania rocznie miliony ofiar” (cisza towarzysząca tej śmierci bez rozgłosu, bez dzwonów).

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium IV (1980-2006)"
 • W dzisiejszej cywilizacji rozmnożenia, owej nieskończoności we wszystkich kierunkach, nie ma już jednej latarni morskiej - jest ich sto, a wszystkie łudzą, mylą, dezorientują. Jesteśmy jak załoga statku, któremu burza potrzaskała urządzenia nawigacyjne i oto krąży po morzu, nie wiedząc, w którą stronę popłynąć”

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium IV (1980-2006)"
 • „Zwiększa się liczba tych, którzy są na marginesie, którzy zostali odrzuceni, wyłączeni, pomijani, zepchnięci na pobocza własnych społeczeństw i świata, zapomniani, wykreśleni. Możni, dynamiczni, prężni wolą o nich nie myśleć, nie dostrzegać ich i nie włączać w swój obraz świata”

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium IV (1980-2006)"
 • „Świat roi się od niechcianej, niepotrzebnej informacji”.

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium IV (1980-2006)"
 • „-Co jest trudnością dla człowieka, który chce dziś poznać z lektur świat, zdobyć o nim wiedzę, zrozumieć go?
  -Nadmiar. Morze książek, czasopism, taśm, stron Internetu, a wszystko pełne wszelkich teorii, nazw, danych. Nadmiar.”
   

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium IV (1980-2006)"
 • Steven Erlander podaje liczby: w 1994-95 z rąk terrorystów zginęło 16 Amerykanów, natomiast w jednym tylko roku 1993 aż 57 Amerykanów zginęło od uderzenia pioruna. W tymże samym 1993 w wypadkach samochodowych zginęło 42000 Amerykanów, a 31000 wymordowało się nawzajem w bójkach, w napadach rabunkowych, w wendetach i wojnach gangów. Erlander pisze o potrzebie wroga: skoro sowieci przestali być wrogiem nr 1, trzeba było powołać na ich miejsce nowego wroga: tym razem wybór padł na terroryzm. Przecież potężna wojenna i policyjna machina USA musi coś robić – stwierdza autor.

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium IV (1980-2006)"