Lapidarium V (1980-2006)

 • „Współczesne techniki masowego, błyskawicznego i taniego kopiowania ułatwiają też powielanie arcydzieł literatury, malarstwa i muzyki, a to ma coraz bardziej ujemny wpływ na szanse i losy utworów aktualnie powstających, a nie mogących równać się z arcydziełami. Wydawnictwa nie chcą ich wydawać, muzea wystawiać, orkiestry wykonywać. I choć powszechnie uważa się, że kultura masowa zabija tę wyższą, mamy tu wypadek inny, mianowicie - kultura wyższa, dzięki temu że jej zdobycze mogą być masowo i tanio powielane, tłumi i marginalizuje utwory współczesne, nawet wartościowe i ambitne, ale nie sięgające wyżyn arcydzieła.”

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium V (1980-2006)"
 • Honor, godność, uczciwość, sumienie, prawdomówność - kiedyż to ostatni raz usłyszałem te słowa wypowiedziane w moim kraju w jakiejś zwykłej, codziennej rozmowie?”

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium V (1980-2006)"
 • „W epoce globalizacji silne są tendencje wznoszenia, budowania limes (dosłownie i w przenośni), zaprowadzania, zakreślania granicy, kordonu sanitarnego - apartheidu. A więc tyle samo unifikacji, co fragmentaryzacji, tyle samo łączenia, co dzielenia.”

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium V (1980-2006)"
 • Media kształtują naszą postawę konsumpcyjną nie tylko poprzez reklamę, ale i dlatego, że istotą ich działania jest nadawanie, dostarczanie, wciskanie nam wszystkiego. Ten fakt, że nieustannie coś się nam daje, jest główną przyczyną naszej bierności, umysłowego uśpienia, pasywnego przeżuwania słów i obrazów. Człowiek nie musi już o nic starać się i troszczyć, o nic walczyć(co było przecież zawsze istotą ludzkiej natury) – bo wszystko jest mu dostarczone już w postaci uładzonej, spreparowanej, gotowej do trawienia.

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium V (1980-2006)"
 • Trzeba trzymać się z dala od toczących się sporów, bo są przepojone nienawiścią, jadem, trucizną. Nie chodzi w nich o to, by coś ustalić, ale żeby komuś podstawić nogę, wymierzyć cios, ogłuszyć. A potem chichotać, ale nie patrząc w lustro, bo w nim czyha na nas twarz, której wolałoby się nie widzieć.”

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium V (1980-2006)"
 • Wszyscy i wszędzie uczestniczymy w grze, której zasadą jest, że zwycięzca bierze wszystko (np. szef zarabia tyle, ile reszta załogi łącznie). Słowem - nowy feudalizm: na wierzchołku-pan, władca, suweren, a poniżej-cały podległy mu świat lenny - wasale, służba, kmiotkowie.”

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium V (1980-2006)"
 • „Za dużo wysiłku i energii myślowej zużywają ludzie na zwalczanie absurdów i nonsensów wypowiadanych przez nieobliczalnych durniów, zamiast poświęcić je rozwijaniu i głoszeniu mądrych i ważnych myśli. Słowem - nie zniżaj się do poziomu ciemniaków, nie słuchaj tego, co mówią - bądź w swoim myśleniu arystokratą.”

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium V (1980-2006)"
 • „Dawniej wygrywali silniejsi, dziś, najczęściej, słabi, szybsi.”

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium V (1980-2006)"
 • Rozwinął się na świecie nowy rodzaj turystyki uprawianej w pojedynkę, parami, czasem grupowo. Jest po podróżowanie dla podróżowania, w którym chodzi tylko o to, aby być, w drodze, być gdzie indziej - bez żadnego zamiaru czy celu. Ci nowi turyści nie chcą nikogo poznać, niczego szczególnego dowiedzieć się, chcą po prostu być np. w Indiach, albo w Argentynie, albo w Maroku - i już, i tyle. Jest to rodzaj globalnego wałęsania się, współczesnego obieżyświatowania. Podróżują, aby przejechać z punktu A do punktu B i to właściwie jest ich jedyną ambicją - odbyć trasę z punktu A do punktu B.”

  Ryszard Kapuściński (1932-2007) "Lapidarium V (1980-2006)"