„Świat 2040. Czy Zachód musi przegrać?”

 • Według Konfucjusza są trzy metody pozyskiwania mądrości. Pierwsza, najbardziej szlachetna to, refleksja. Druga, najłatwiejsza, to imitacja. I wreszcie metoda trzecia, najbardziej gorzka, to doświadczenie

  Andrzej Lubowski "„Świat 2040. Czy Zachód musi przegrać?”"
 • Największy atut Chin to myślenie i planowanie na wiele lat do przodu. Chińscy liderzy, przy wszystkich swych wadach i przy schorzeniach systemu, rozumują w perspektywie dziesięcioleci, a nie najbliższego kwartału, jak to ma miejsce w wypadku firm amerykańskich. Są zdyscyplinowani i konsekwentni

  Andrzej Lubowski "„Świat 2040. Czy Zachód musi przegrać?”"
 • Skłonność do podejmowania ryzyka, spekulacji czy hazardu jest często skuteczniejszą drogą do sukcesu rynkowego niż ostrożność, oszczędność czy cierpliwość. Konkurencja na rynku stwarza pokusy, aby łamać zwyczajne zasady przyzwoitości. Dostarcza także wymówek, moralnego alibi i usprawiedliwienia przed samym sobą czynów moralnie nagannych. Ma to niewątpliwie korodujący wpływ na etos pracy. Samo w sobie nie powinno być to jednak argumentem przeciwko wolnemu rynkowi.

  Andrzej Lubowski "„Świat 2040. Czy Zachód musi przegrać?”"
 • Jeśli twój ważny klient wpada w tarapaty albo jest w podłej kondycji, dotknie to i ciebie. Jeśli zachód zacznie się sypać, a nawet jeśli tylko zwolni, dotknie to jego partnerów.

  Andrzej Lubowski "„Świat 2040. Czy Zachód musi przegrać?”"
 • Przyszłość należy nie do tych, którzy mają kryształową kulę, ale do tych, którzy mają odwagę i wyobraźnię, aby kwestionować utarte wzorce i konsekwentnie dążyć do celu.

  Andrzej Lubowski "„Świat 2040. Czy Zachód musi przegrać?”"
 • Jeśli komunistyczne władze liczyły, że pozwalając Chińczykom zarabiać fortuny, kupiły sobie lojalność klasy średniej, to się myliły. Blisko połowa najbogatszych obywateli myśli o emigracji. Bogaci Chińczycy uważają, że w Państwie Środka można zrobić majątek, ale nie da się tam żyć: zatrucie środowiska, przeludnienie wielu rejonów, rosnące kontrasty majątkowe i towarzyszące bogaczom poczucie zagrożenia (choć mieszkają w zamkniętych osiedlach), brak gwarancji prawnych własności prywatnej i uczciwych sądów – to powody wymieniane najczęściej jako czynniki psujące jakoś życia.

  Andrzej Lubowski "„Świat 2040. Czy Zachód musi przegrać?”"
 • Z rozkazu króla Jerzego III we wrześniu 1772 roku lord George Macartney wyruszył z Londynu do Chin. Przewodniczył pierwszej brytyjskiej delegacji handlowej, liczącej siedemset osób. Płynął na pokładzie okrętu z sześćdziesięcioma sześcioma działami. Miał oszołomić i uwieść Chińczyków. Wiózł prezenty dla cesarza i dworu: teleskopy, zegary, barometry, karetę na resorach. Misja dotarła morzem do Makau, a potem po czterech miesiącach wędrówki, trafiła na audiencję u cesarza. Lord Macartney poprosił cesarza Qianlonga o zgodę na utworzenie brytyjskiego przedstawicielstwa handlowego w stolicy, jako że wcześniej obcokrajowcy mogli prowadzić interesy jedynie w Kantonie. Prosił także o otwarcie dodatkowych portów dla handlu i o ulgi celne. Cesarz odpowiedź miał gotową, zanim wysłannik króla Anglii pojawił się w Pekinie. Macarteneyem nie zawracał sobie głowy – w przesłaniu do króla Jerzego III napisał, że Chiny nie zwiększą handlu z zagranicą, ponieważ niczego od innych nie potrzebują.

  Andrzej Lubowski "„Świat 2040. Czy Zachód musi przegrać?”"