przechodzenie od lokalnej stylowej indywidualności do powszechnego pomieszania języków

W dziedzinie języka poczucie bezładu objawia się w przechodzeniu od lokalnej stylowej indywidualności do powszechnego pomieszania języków.

  • „Studium historii”
  • Arnold J. Toynbee