Przywódcy Singapuru,

"Przywódcy Singapuru, od Lee Kuan Yewa począwszy, głosili narastającą przewagę Azji
w stosunku do Zachodu i przeciwstawiali jego grzechom wartości kultury azjatyckiej, głównie konfucjańskiej, leżące u podstaw tego sukcesu. Z jednej strony był więc porządek, dyscyplina, odpowiedzialność za rodzinę, ciężka praca, kolektywizm, umiar, z drugiej zaś folgowanie swoim zachciankom, lenistwo, indywidualizm, przestępczość, niski poziom edukacji, brak szacunku dla autorytetów i „umysłowe skostnienie”, cechy odpowiedzialne za upadek Zachodu."

  • Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)
  • Samuel P. Huntington (1927-2008)