Reasumując Zachód pozostanie

"Reasumując Zachód pozostanie najpotężniejszą cywilizacja świata jeszcze w pierwszych dekadach XXI wieku. Potem będzie najprawdopodobniej nadal przodował  dziedzinie talentów naukowych oraz badań, a także wynalazków technicznych przydatnych w sferze cywilnej i wojskowej. Kontrolę nad innymi  źródłami potęgi będą jednak w coraz większym stopniu przejmować państwa – ośrodki cywilizacji niezachodnich i inne liczące się kraje
z tych kręgów kulturowych."

  • Zderzenie cywilizacji (lata 90' XX wieku)
  • Samuel P. Huntington (1927-2008)