Stoczenie do poziomu mieszczanina

Obywatelom państw liberalno-demokratycznych będzie stale groziło stoczenie się do poziomu mieszczanina, co wzbudzi w nich pogardę do nich samych.

  • Ostatni człowiek
  • Francis Fukuyama (1952- )