Sukces w nowej erze

Sukces w nowej erze odniosą ci, którzy zmienią swoją perspektywę biznesową z produkcji na marketing i ze sprzedaży na budowę trwałych relacji.

  • Wiek dostępu
  • Jeremy Rifkin