Świat w XXI wieku Tom 1

W dwóch tomach zebrałem Myśli Przewodnie dotyczące tego, jak będzie wyglądał świat w XXI wieku. Wiele hipotez stawianych kilka dekad temu staje się na naszych oczach rzeczywistością. Gdy myślimy o wizjach odległych, bardzo odważnych, ponieważ wybiegających poza pierwszą połowę tego stulecia, ciarki przebiegają nam po plecach. Jest ogromna szansa, że jeszcze za naszego życia będziemy mogli się przekonać, czy się sprawdzą. Myśli Przewodnie dotyczące świata w XXI wieku mają nam pomóc poukładać Dobre Życie nasze i naszych bliskich w kolejnych dekadach.

Pierwszy tom obejmuje życie człowieka w pędzącym świecie ery ponowożytnej, świecie przypominającym sieć. Jesteśmy aktualnie świadkami powstawania nowego archetypu człowieka żyjącego w nowej cywilizacji rozmnożenia, w nowym świecie, w którym następują radykalne zmiany w odniesieniu do czasu, przestrzeni i wiedzy.

Myśli Przewodnie czerpałem między innymi z wiodących współczesnych amerykańskich naukowców. Są oni aktywnymi doradcami największych korporacji światowych. Szefowie rządów największych i najbogatszych państw uważnie wsłuchują się w ich głos i przekuwają ich wizje w otaczającą nas rzeczywistość.

Zobacz osobisty wstęp Tomasza Majora:

160 stron

Formularz zamówienia