Udzielaj nadzwyczajnych nagród

Udzielaj nadzwyczajnych nagród nie przewidzianych prawem, wydawaj wyjątkowe rozkazy w imieniu rządzącego. Kieruj wojskiem Trzech Armii tak, jakbyś dowodził jednym człowiekiem. Angażuj żołnierzy w sprawy, ale nie ujawniaj celów. Zniewalaj ich obietnicami zysków, ale nie informuj o ewentualnych krzywdach.

  • Sztuka Wojny (VI w p.n.e.)
  • Sun Tzu (544 p.n.e. - 496 p.n.e.)