Wódz musi być rzetelny

Wódz musi być rzetelny. Jeżeli nie jest rzetelny, nie będzie surowy. A jeżeli nie będzie surowy, nie będzie groźny. A jeżeli nie będzie groźny, żołnierze nie będą za niego umierać. Zatem głową armii jest rzetelność. Wódz musi być dobroduszny. Jeżeli nie jest dobroduszny, armia nie będzie walczyć. Jeżeli armia nie będzie walczyć, nie będzie mieć osiągnięć. Zatem tułowiem armii jest dobroduszność. Wódz musi posiadać Cnotę. Jeżeli brak mu Cnoty, to nie będzie miał siły. Jeżeli nie będzie miał siły, Trzy Armie nie dokonają podbojów. Zatem rękami armii jest Cnota. Wódz nie obejdzie się bez wiarygodności. Jeżeli żołnierze mu nie ufają, to nie będą wykonywać jego rozkazów. Jeżeli armia nie wykonuje rozkazów, nie jest jednością. Jeżeli nie jest jednością, nie zyska sławy. A zatem stopami armii jest wiarygodność. Wódz musi znać się na zwycięstwie. Jeżeli nie zna się na zwycięstwie, armii brakuje zdecydowania. Zatem zdecydowanie jest zadem armii.

 
  • Metody Wojskowe (VI w. p.n.e.)
  • Sun Pin (ok. 540-490 p.n.e.)