W gospodarce sieciowej nie chodzi o sprzedaż tego samego produktu

W gospodarce sieciowej nie chodzi o sprzedaż tego samego produktu jak największej liczbie klientów, lecz o sprzedaż jednemu klientowi tylu produktów, ile się da - w długim okresie czasu i z różnych serii.

  • Wiek dostępu
  • Jeremy Rifkin