W przyszłości zaczniemy postrzegać nasze życie gospodarcze

W przyszłości zaczniemy postrzegać nasze życie gospodarcze bardziej w kategoriach dostępu do usług i przeżyć, a mniej jako własność rzeczy; będzie to koniec ery posiadania i początek wieku dostępu.

  • Wiek dostępu
  • Jeremy Rifkin