W rozumieniu otrzymującego bowiem zobowiązanie dotyczy pomocy i wzajemnej usługi; a stąd powstaje współzawodnictwo o to, kto kogo przewyższy w obdarowaniu

Otrzymać od kogoś, komu w rozumieniu naszym jesteśmy równi, większe dobrodziejstwa, niż można mieć nadzieję odwzajemnić, to usposabia do udanej przychylności, w istocie rzeczy zaś do tajonej nienawiści; to bowiem stawia człowieka w położeniu beznadziejnego dłużnika, który unika widoku swego wierzyciela, tajemnie życząc mu, iżby się znalazł tam, gdzie go już nie mógłby więcej zobaczyć. Dobrodziejstwa bowiem zobowiązują; zobowiązanie zaś jest niewolą; a zobowiązanie którego nie można wypełnić, jest niewolą bez końca; a to jest nienawistne dla człowieka, który się uważa za równego drugiemu.

  • Lewiatan
  • Thomas Hobbes