Wspaniałe święto

,,Nawet ustrój totalitarny zezwala człowiekowi na zaspokajanie potrzeb materialnych. Człowiek jednak to nie tuczne bydło. Komfort i dobrobyt nie wystarczą, by go zadowolić. Wychowano nas w szacunku dla człowieka, dlatego też tak wielkie znaczenie mają dla nas zwykłe spotkania, które niekiedy przemieniają się we wspaniałe święto…”

  • List do Zakładnika (1943)
  • Antoine de Saint-Exupery (1900-1944)