Wszystkie wasze produkty są efemeryczne.

Wszystkie wasze produkty są efemeryczne. Tylko wasi klienci są realni.

  • Wiek dostępu
  • Jeremy Rifkin