Zamiast globalizacji - antyglobalizacja

„W istocie zamiast globalizacji, rozumianej jako otwarcie na świat, media zachodnie konsekwentnie realizują proces antyglobalizacji, zamykania się na wszystko, co wykracza poza wygodne schematy.”

  • Lapidarium VI (1980-2006)
  • Ryszard Kapuściński (1932-2007)