Zamówienie publikacji ze strony TomaszMajor.com

Cena publikacji: 99zł + koszty przesyłki

Proszę podać dokładny adres do wysyłki.

Kwota do zapłaty: 114zł

ATPO sp. z o.o., ul. Poznańska 21/48, 00-685 Warszawa

Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa, nr rachunku bankowego: 

14 1090 1056 0000 0001 0541 2118

 

Kwota do zapłaty: 134zł
Publikacja zostaje wysłana pocztą polską na podany  wyżej adres.