Zasób przedindustrialnej energii psychicznej był siłą napędową kapitalizmu

Właściwy zachodniej klasie średniej zasób przedindustrialnej energii psychicznej był siłą napędową kapitalizmu. Jeśli potencjał tej energii malał, a jej strumień przepływał ze sfery prywatnej przedsiębiorczości do sfery służby publicznej, proces ten oznaczał zgubę kapitalizmu.

  • „Studium historii”
  • Arnold J. Toynbee